PRVI TRENING

Prvi trening o ljudskim pravima i njihovoj zaštiti u svakodnevnici je održan za učenike dveju niških škola, Gimnazije „Stevan Sremac“ i Gimnazije „Svetozar Marković“ u prostorijama Društva za zaštitu i unapredjenje mentalnog zdravlja dece i omladine, 8, 9. i 16. juna 2007. godine.  Treningu je prisustvovalo 20 mladih koji su na celodnevnim radionicama sticali znanja o ljudskim pravima i mogućnostima njihove zaštite, kao i o značaju poštovanja ljudskih prava za razvoj i dalju demokratizaciju zemlje. Voditeljke radionica su bile: Vesna Andjelković, Mirjana Radojević i Milka Krstić.

Nakon treninga, krenule su pripreme za promotivnu akciju koju su osmislili učenici Gimnazije „Stevan Sremac“.  Akcija je održana u školi, a zatim i u Tvrdjavi 25. juna sa pozivom mladima da imaju aktivan odnos prema svojim pravima.

DISKUSIJA

Učenici Gimnazije „Stevan Sremac“ su se nakon treninga održanog u maju mesecu odlučili za promociju prava na slobodu mišljenja i govora. U sredu, 23. maja 2007. godine je održana diskusija u svečanoj sali gimnazije na kojoj su učesnici treninga predstavili načela ljudskih prava, sa poslebnim osvrtom na pravo na slobodu mišljenja i govora. Diskusiji su prisustvovali njihovi vršnjaci koji su aktivno učestvovali postavljajući pitanja i predlažući da pomognu u organizovanju akcije za promociju ljudkih prava koja će biti organizovana na početku nove školske godine.

AKCIJA  “HAJDE DA SVET SLIKAMO ZAJEDNO”

U subotu, 29. septembra 2007. godine u Gimnaziji “Svetozar Marković” i Domu učenika srednjih škola je održana akcija pod nazivom „Hajde da svet slikamo zajedno“.
Akciju su osmislili i realizovali učenici Gimnazije koji su u maju mesecu bili učesnici trening o ljudskim pravima u okviru projekta „Pravo do ljudskih prava“.  Cilj akcije je bila promocija prava osoba sa posebnim potrebama organizovanjem zajedničkih aktivnosti sa decom iz Specijalne škole koja su smeštena u susednom Domu učenika srednjih škola.

Akcija „Hajde da svet slikamo zajedno“ je obuhvatala tri aktivnosti: zajedničku izrada slika u prostorijama Doma učenika srednjih škola, organizovanje aukcije slika i organizovanje tribine o inkluzivnom obrazovanju u prostorijama Gimnazije.
Mladi iz Doma i Gimnazije su uradili dvadesetak slika koje su predstavili na aukciji prisutnim profesorima, vapitačima, roditeljima, donatorima, predstavnicima medija i ostalim zvanicama. Novac sakupljen od prodaje slika je namenjen za uredjenje zajedničke bašte i prostora za igru koji se nalaze ispred objekata Doma i Gimnazije.
Nakon aukcije je organizovana tribina o inkluzivnom obrazovanju na kojoj su psiholog Spomenka Savić i defektolog Emilija Ilić prisutne učenike obeju ustanova upoznale sa problemima osoba sa posebnim potrebama i mogućnošću njihovog uključivanja u redovan sistem obrazovanja, ističući da je ova zajednička akcija takodje jedan vid inkluzije koja predstavlja korak u procesu izgradnje inkluzivnog obrazovanja.

KAMPANJA U GIMNAZIJI "SVETOZAR MARKOVIĆ" U NIŠU

Kampanja je održana u petak 28. septembra 2007. godine, dan uoči održavanja akcije "Hajde da svet slikamo zajedno". Tom prilikom je podeljeno oko hiljadu flajera učenicima Gimnazije i korisnicima Doma učenika srednjih škola u Nišu.

DRUGI TRENING

Drugi  trodnevni trening o ljudskim pravima i njihovoj zaštiti u svakodnevnom životu za učenike srednjih škola koje su uključene u Projekat „Pravo do ljudskih prava“ je održan 29. i 30. septembra i 6. oktobra. Učesnici ovog treninga su bili učenici Umetničke škole iz Niša i Poljoprivredne škole „Šumatovac“ iz Aleksinca.

Na treningu je ukupno 19 učenika sticalo znanja o ljudskim pravima i njihovoj zaštiti, ali i veštine za organizovanje promotivnih akcija u svojim zajednicama.
U narednih mesec dana učenici će u svojim školama organizovati promotivne akcije, kampanju i diskusije na teme iz oblasti ljudskih prava.

AKCIJA "OGLASI SE, IMAŠ PRAVO"

U Gimnaziji "Stevan Sremac" u Nišu je 11. oktobra 2007. godine održana akcija pod nazivom "Oglasi se, imaš pravo" čiji je cilj bio promocija prava na slobodu mišljenja i govora. Akcija je uključila oko 600 učenika koji su tog dana imali prilike da ispišu poruke u vezi ovog prava i da izaberu neki od ponudjenih bedževa na kojima su takodje bila ispisana ljudska prava. Pet najboljih i najkreativnijih poruka je bilo na kraju akcije nagradjeno. U organizovanju akcije je učestvovalo i nekoliko profesora, a prethodnog dana je u školi realizovana kampanja podelom materijala i pozivom učenicima da se priključe akciji.

Akcija "Oglasi se, imaš pravo" je pokazala veliko interesovanje učenika za temu, koje je rezultiralno sa preko 400 poruka na stikersima koji su okačeni na flip čart u holu školske zgrade.

KAMPANJA U GIMNAZIJI "STEVAN SREMAC " U NIŠU

Kampanja je održana u sredu, 10. oktobra 2007. godine, dan uoči održavanja akcije "Oglasi se, imaš pravo". Za vreme kampanje je podeljeno oko 800 flajera učenicima sa pozivom da se priključe akciji koja se narednog dana održavala u školi.

TREĆI TRENING

Treći trening iz oblasti ljudskih prava je održan 20,21. i 27. oktobra. Učesnici ovog treninga su bili učenici Gimnazije „Bora Stanković“ iz Niša i Srednje škole „Branislav Nušić“ iz Sokobanje.

Na radionicama je 18 učesnika sticalo znanja o ljudskim pravima, njihovoj zaštiti i postupku akcionog planiranja.
Na kraju treninga su prezentovani uradjeni planovi akcija koje će narednih dana biti realizovane u školama, uz uključivanje ostalih učenika iz škola i njihovih nastavnika.

AKCIJA „I STARI IMAJU PRAVO NA...“

Grupa ucenika Poljoprivredne škole „Šumatovac“ u Aleksincu, koja je završila trening „Pravo do ljudskih prava“ u okviru istoimenog projekta, je organizovala akciju „I stari imaju pravo na...“ u saradnji sa Gerontološkim centrom „Jelenac“.

Akcija je realizovana 30. oktobra 2007. godine, od 14 – 17 sati, u prisustvu 50 korisnika i zaposlenih iz Gerontološkog centra. Tog dana su srednjoškolci imali susret sa starim korisnicima Gerentološkog centra sa kojima su igrali šah, domine, karte i razgovarali o pravima starih ljudi na socijalnu i zdravstvenu sigurnost, negu i smeštaj, kulturno zabavne aktivnosti, itd.
Sa ukrasnim kapama i ispisanim pravima na bedževima, mladi i stari su razmenili svoja znanja i iskustva ne samo u društvenim igrama vec i na razlicite teme koje su se nametale tokom ovog popodnevnog druženja, a koje su bile u fokusu interesovanja starih korisnika Gerontološkog centra.

DISKUSIJA O LJUDSKIM PRAVIMA I EVROPSKIM INTEGRACIJAMA

Dolazak grupe mladih iz Bugarske u Niš je iskorišcen za organizovanje diskusije gostiju iz Vidina i ucenika Poljoprivredne škole „Šumatovac“ u Aleksincu na temu ljudskih prava u Evropskoj uniji, zemljama u EU i van nje, promenama koje se dešavaju na tom polju nakon ulaska u EU, itd. U neposrednom kontaktu sa mladima iz susedne zemlje, ucenici škole su mogli da cuju o prednostima pripadanja evropskoj zajednici, posebno u oblasti zaštite ljudskih prava u odnosu na druge zemlje, poboljšanja položaja manjinskih grupa i njihovih prava, a posebno prava na slobodu kretanja ljudi, robe i kapitala koje je u direktnoj vezi sa viznim režimom EU.

Takodje je raspravljano i o pravu mladih na kvalitetnije obrazovanje koje se mnogo lakše ostvaruje unutar zemalja EU, kao i o programima i fondovima EU koji su namenjeni mladima.
U okviru diskusije je emitovana i prezentacija programa „Mladi u akciji“ preko koga EU podržava projekte razmene mladih iz razlicitih evropskih zemalja.

AKCIJA „BUDUĆNOST DUGINIH BOJA“

Akcija koju su organizovali učenici Umetničke škole je održana 23. novembra 2007. god. na platou ispred Paviljona u Tvrdjavi. Akcija je imala za cilj da ukaže gradjanima da mladi imaju prava na izražavanje, na slobodno kretanje, obrazovanje, zaštitu, recju, na sigurnu i lepu buducnost.

U okviru akcije je gradjanima podeljen promotivni materijal koji se sastojao od balona, flajera, hemijskih olovaka i poruka na čestitkama. Poruke su uglavnom upućivane mladim ljudima, studentima i učenicima koji su u ranim popodnevnim satima prolazili pored Paviljona na putu od svojih fakulteta i škola prema gradu.
Lep jesenji dan je iskorišćen i za promociju umetničkog stvaralaštva učesnika akcije kroz manju izložbu slika u prostoru Paviljona.

ČETVRTI TRENING

Za učenike srednjih škola iz Svrljiga i Bele Palanke je organizovan trening iz oblasti ljudskih prava i planiranja akcija 17. 18. i 24. novembra. Ukupno 20 učenika iz ove dve škole je uspešno završilo trening i predstavilo svoje planove promotivnih akcija.

Učesnici su bili podeljeni u četiri grupe koje su radile predloge plana akcije. Zbog izuzetno uspešnih predloga odlučeno je da se umesto dve, realizuju sve četiri akcije, što znači da ce u svakoj školi biti organizovane po dve promotivne akcije.
Akcije ce biti posvecene sledecim pravima: prava osoba sa posebnim potrebama, prava dece na pravilan predškolski razvoj, prava na zdravu životnu sredinu i prava na istinito informisanje.

AKCIJA "KREĆIMO SE ZAJEDNO"

Učenici gimnazije „Bora Stankovic“ su u okviru svoje akcije pod nazivom „Krecimo se zajedno“ promovisali prava osoba sa invaliditetom, a samu akciju su sproveli 3. decembra 2007. na Svetski dan osoba sa invaliditetom. U okviru akcije je organizovana podela promo materijala – flajera i kalendara za narednu godinu, uz podsecanje institucija i gradjana da vec postoji zakon koji propisuje izgradnju rampi na svim javnim institucijama, ali da se taj zakon ne poštuje u onoj meri u kojoj bi trebao.

Naime, učenice ove niške srednje škole su obišle većinu niških institucija i podsetile na obavezu da se osobama sa invaliditetom omogući lakši i nesmetan pristup u korišćenju njihovih usluga izgradnjom rampi i adekvatnih prilaza.
U okviru akcije je sprovedena i kampanja podelom promo materijala o ljudskim pravima, a pred kraj akcije su se ovim gimnazijalkama pridružili i učenici Gimnazije „Stevan Sremac“ i pomogli njihovu kampanju, kako je ranije bilo dogovoreno. Ukupno je podeljeno 1500 flajera.

DISKUSIJA „VOLONTERIZAM U FUNKCIJI PODRŠKE OSTVARIVANJU LJUDSKIH PRAVA“

Diskusija je održana u Gimnaziji „Bora Stanovkovic“ u Nišu 5.decembra, na Svetski dan volontera i logičan je nastavak akcije koju su dva dana ranije, tj. 3. decembra imali učenici ove škole. Tražeći odgovor na pitanje kako pomoci osobama sa invaliditetom, učenici su odlučili da tema diskusije bude volonterizam koji može doprineti ostvarivanju prava osobama iz marginalizovanih grupa.

Voditelj diskusije je bila Kristina Lazarevic, sociolog, a kao učesnici diskusije su bili volonteri koji imaju trogodišnje iskustvo u pružanju pomoći deci i mladima sa hendikepom, kao i drugim ugroženim grupama. Oni su govorili o svojim iskustvima u volonterskom radu, motivaciji, benefitima, itd. U neposrednom razgovoru sa volonterima učenici su pokazali veliko interesovanje za uključivanje u volonterski rad i način pristupanja nekih od organizacija koje neguju ovaj oblik podrške osobama sa invaliditetom.

AKCIJA „ZA NAŠ ZELENI GRAD“

U petak, 14. decembra, ispred zgrade Doma kultura u Beloj Palanci, učenici Srednje škole „Niketa Remezijanski“ su realizovali akciju pod nazivom „Za naš zeleni grad“ sa ciljem da gradjanima skrenu pažnju na poštovanje prava na zdravu životnu sredinu i njenu zaštitu.

Velikom broju zainteresovanih Belopalančana mladi su podelili promotivne materijale u vidu flajera, balona, olovaka i jabuka. Iza štanda sa reklamnim materijalom su bile istaknute fotografije divljih deponija i smetilišta koje su učesnici akcije prethodnih dana uočili u gradu i zabeležili objektivom. Pored ovih „crnih“ fotografija bile su istaknute i fotografije sa lepim primerima kao model koji treba primenjivati.
Za svaku podeljenu olovku, akteri akcije su dobili po jednu ispisanu poruku gradjana kojom je iskazivan stav o ovom problemu. Veliki broj žitelja ovog malog grada je pokazao izuzetno interesovanje i zadovoljstvo zbog inicijative mladih, ohrabrivao ih i čestitao na izvedenoj akciji.
Medju porukama koje su gradjani ispisivali je bilo i vrlo konstruktivnih predloga koje ce, sigurno, realizatori akcije znati da upotrebe u svojim daljim aktivnostima „za njihov zeleni grad“.

AKCIJA I DISKUSIJA "IMAM PRAVO DA ZNAM"

Drugu akciju, pod nazivom "Imam pravo da znam", učenici Srednje škole u Beloj Palanci su organizovali 27. januara 2007. godine, u okviru programa obeležavanja školske slave. Akcija je bila posvećena pravu na dostupnost informacijama i pravu ljudi da budu objektivno i blagovremeno informisani. Učesnici akcije su tog dana kupili više novina i časopisa koje su svi posetioci mogli da prelistaju u školskoj biblioteci.

Nakon listanja novina i časopisa, organizovana je diskusija pod istim nazivom koju su vodili sociolog Dušanka Pejčić i novinarka Ivana Stanković, a u kojoj su pored učenika učestvovali i nastavnici škole. Centralno mesto u diskusiji imao je Zakon o dostupnosti informacijama i primena istog u našoj zemlji.

AKCIIJA "BUDI I TI DEO TIMA"

Akcija učenika Srednje škole „Dušan Trivunac Dragoš“ u Svrljigu je trajala 3 dana, od 26. do 28. decembra 2007. godine.
Prvog dana je organizovana poseta Crvenom krstu i udruženju gradjana za osobe sa invaliditetom „Sizif“ gde je podeljen promo materijal i održano slikanje pred članovima ove organizacije.

Drugog dana je u centru grada organizovana akcija „Budi i ti deo tima“ koja je imala za cilja animiranje gradjana i promenu njihove svesti o osobama sa invaliditetom, njihovim problemima i njihovim pravima. Gradjani su ispisivali svoje stavove na stikerima, popunjavali anketne listice i dobijali promotivni materijal.
Trećeg dana je u prostorijama škole organizovana, najpre, izložba fotografija iz prethodnih aktivnosti, a potom i diskusija na temu „Potrebe i problemi osobe sa invaliditetom“. U diskusiji su, pored učenika kao organizatora, učestvovali profesori, članovi NVO „Sizif“, predstavnici Crvenog krsta, Centra za socijalni rad, članovi Saveta roditelja i zainteresovani gradjani.

AKCIJA "I ONI IMAJU PRAVO NA SREĆU"

Akciju „I oni imaju pravo na sreću“ organizovali su učenici Srednje škole u Sokobanji u dva dela:
Prvi deo akcije je održan 20. decembra kada je u prostorijama Osnovne i Srednje škole organizovano prikupljanje slatkiša za bolesnu decu koja se nalaze na lečenju u bolničkom stacionaru. Svaki učenik je dobio za donete slatkiše nagradne kupone od kojih su kasnije izvučeni nagradjeni kuponi i podeljene nagrade u vidu dopuna za mobilne telefonone.
Drugi deo akcije je održan 18. januara kada su organizatori akcije u stacionar odneli slatkiše upakovane u novogodišnje paketiće i podelili deci koja su bila na dužem bolničkom lečenju. Podeljeno je ukupno 44 paketića, na radost dece i osoblja bolnice. Tog dana su deca smeštena u bolnici imala „pravo na sreću“. Organizatori akcije su obišli sobe i razgovarali sa osobljem bolnice o zdravstvenom stanju i uslovima smeštaja bolesne dece.

Kampanja na ulicama Sokobanje je organizovana krajem januara, tj. istovremeno kada je emitovana i TV emisija u kojoj su organizatori upoznali javnost sa ciljevima projekta i akcije. U kampanji je podeljeno oko 500 flajera, a za vreme prvog dela akcije u školama su takodje deljeni flajeri i lepljeni plakati sa informacijama o akciji.

DISKUSIJA

Diskusija na temu „Ljudska prava u Evropskoj uniji“ je održana krajem decembra u prostorijama saradničke organizacije Organizacija za lokalnu inicijativu, uz prezentaciju kratkog filma o EU na video bimu. Prikazani film je bio uvod u raspravu o stanju ljudskih prava u zemljama EU, poštovanju i zaštiti prava, itd. Učenici su pokazali veliko interesovanje za ovu temu i zavidan stepen informisanosti.

PETI TRENING

Peti trening je organizovan 9.10. i 16.02.2008. godine za učenike GTŠ „Neimar“ iz Niša i Tehničke škole „15. maj“ iz Prokuplja. Dvadesetak učenika iz obeju škola je imalo prilike da u tri celodnevne radionice stiče znanja o ljudskim pravima i njihovoj zaštiti, uči o medijaciji i simulira sudjenje, osmišljava i radi planove lokalnih akcija.

U popodnevnom delu poslednje celodnevne radionice učesnici su predstavili četiri završena akciona plana, a na kraju su za realizaciju izabrana dva predloga gde će učenici moci da primene stečeno znanje iz oblasti ljudskih prava. U narednih mesec dana zadatak dveju grupa iz srednjih škola ce biti detaljnija razrada planova akcija i njihova realizacija.

AKCIJA  „SVET BEZ DROGE ZA NAŠU DECU“

Akcija „Svet bez droge za našu decu“ koju su realizovali učenici Tehničke škole „15. maj“ u Prokuplju trajala je nedelju dana i obuhvatala je istraživanje o korišćenju narkotičkih sredstava kod mladje populacije u ovom gradu, prezentaciju o štetnosti droge za učenike škole koju su priredili učesnici projekta, tribinu o narkomaniji i lečenju ove bolesti koju je održao stručnjak za bolesti zavisnosti i, najzad, kampanju u centru grada koja je održana 14. aprila 2008. godine.

Anketa pod stručnim vodjstvom profesorke sociologije Slavice Kocić je sprovedena u školi i na ulicama Prokuplja, a njeni rezultati su štampani na flajerima koji su deljeni tokom kampanje na trgu i u glavnoj ulici grada, uz muziku, balone i ostale promotivne materijale.
Prezentacija koju su pripremili učesnici projekta za svoje vršnjake iz škole i tribina o bolestima zavisnosti su okupila preko pedeset zainteresovanih učenika u školi.
Akciju promocije prava na bezbednost i zdravlje dece, a protiv narkomanije koju su održali učesnici projekta u centru grada pratila su četiri lokalna medija, dve TV, radio i Topličke novine.

AKCIJA „POČNIMO OD NAJMANJEG“

Učenici GTŠ „Neimar“ iz Niša su 18.04.2008. godine u centru Niša realizovali akciju „Počnimo od najmanjeg“ koja je bila posvećena promociji prava na zdravlju životnu sredinu, sa jasnom ekološkom porukom gradjanima da vode računa o čistoći svoga grada i da čak i najsitnije smeće ne bacaju po ulicama. Pomoć u organizovanju i realizaciji akcije dalo je i nekoliko profesora škole koji su zajedno sa svojim učenicima delili promotivne materijale i pozivali gradjane da podrže aktivnosti učenika.

Podršku u realizaciji akcije mladim Nišlijama su dali njihovi vršnjaci iz Prokuplja koji su tog dana organizovano doputovali da zajedno učestvuju u aktivnostima na niškom trgu. Oni su, takodje, učestvovali i u podeli promotivnog materijala duž niških  ulica pri čemu su gradjani dobijali balone, bedževe, olovke i flajere
Odmah nakon kampanje, organizovana je poseta Javnom komunalnom preduzeću u Nišu, gde je dogovorena i tribina pod istim nazivom koja je sutradan održana u školi za sve zainteresovane učenike.

KONFERENCIJA „PRAVO DO LJUDSKIH PRAVA“

Završna konferencija projekta „Pravo do ljudskih prava“ je održana od 9. do 11. maja 2008. godine u Sokobanji, u hotelu „Zdravljak“, sa 46 učesnika. Otvaranje konferencije je bilo posvećeno obeležavanju Dana Evrope i bilo je praćeno predstavljanjem prezentacije o EU i Evropskoj komisiji.  

Preko prezentacija škola i akcija koje su radjene, učesnici su se medjusobno upoznali i razmenili iskustva, a predstavljeni su i rezultati evaluacije svih održanih treninga učenika.
Drugi dan je bio posvećen evaluaciji projektnih aktivnosti, na nivou škole i na nivou čitavog projekta. Zaključci su bili vrlo pozitivni, pri čemu su učenici posebno istakli značaj razvoja kulture poštovanja ljudskih prava i iskustva koja su stečena tokom organizovanja akcija kao svojevrsne primene naučenog u praksi.
Na kraju drugog dana je u sklopu obeležavanja Dana Evrope prikazan performans „Srbija u EU - Podsećanja“ koji su izveli glumci aleksinačkog pozorišta. Posle performansa je održan kviz o EU i pobednicima podeljene nagrade.

U prepodnevnim satima trećeg dana raspravljalo se o nastavku projektnih aktivnosti u školama i održivosti projekta, a kao zaključak nametnuta je potreba dalje saradnje i funkcionisanja mreže škola i NVO koja je uspostavljena tokom realizacije ovog projekta.

ZAVRŠNI HEPENING

U subotu, 31. maja 2008. godine, od 14:00 do 17:00 sati u amfiteatru na Keju je organizovan hepening povodom kraja projekta „Pravo do ljudskih prava“ kome je prisustvovalo oko 100 mladih iz 10 srednjih škola iz Niša i regiona koje su učestvovale u projektu, kao i još stotinak srednjoškolaca iz ostalih niških škola.

U okviru hepeninga je bilo organizovano jednodnevno druženje mladih koji su u proteklih godinu dana pohađali radionice o ljudskim pravima i organizovali akcije u svojim lokalnim zajednicama i školama.

Nakon dolaska učesnika iz Niša i regiona i zvaničnog otvaranja manifestacije, vršena je podela diploma i majica za učesnike projekta, a zatim su usledili: preformans „Srbija u EU - podsećanje“, mini koncert benda učenika gimnazije „Stevan Sremac“, zatim predstava „Pružam ti ruku“ učenika gimnazije „Svetozar Marković“ i tri scenska prikaza o pravima žena u tri različite situacije koju su izvodili učenici Prehrambeno hemijske škole iz Niša. Veliku pažnju su privukle devojke iz „Extreme dance studio“-a koje su izvodile nekoliko hip-hop tačaka, kao i break dance tačka plesnog studia „Step“ – ekipa Style tech.
Završni hepening projekta je omogućio ponovno okupljanje učesnika projekta, razmenu ideja i iskustva, dogovor o daljoj zajedničkoj saradnji. Ogromna količina pozitivne energije ponovo je ujedinila mlade ljude oko istog cilja, a to je razvoj kulture ljudskih prava, tolerancija, smanjenje nasilja, razumevanje različitosti, usvajanje evropskih vrednosti i td.
Iako je dan bio izuzetno topao, zanimljiv program i zadovoljstvo zbog ponovnog susreta na keju, zadržalo je mlade u zajedničkom druženju na keju do kasnih popodnevnih sati. U izlistavanju ljudskih prava, jedno od njih je toga dana bilo ostvareno, a to je pravo na bezbrižnu i srećnu mladost uz zabavno i kreativno provedeno slobodno vreme.

 
Copyright © Društvo za zaštitu i unapredjenje mentalnog zdravlja dece i omladine, 2007, Sva prava zaštićena, Dizajn: Baya