Otvoreni klub

Društvo za razvoj dece i mladih

Projekti

Žene mogu! – Podrška zaposlenju ugroženih žena

01.10.2018.    Projekti
Lokacija: Grad Niš
Ciljna grupa: Žene iz ranjivih grupa, socijalno isključene i u riziku od siromaštva, primarno samohrane majke i Romkinje iz romskih naselja, kao i članovi njihovih porodica.
Aktivnosti: Priprema projekta i konferencija za novinare; Objava javnog poziva i promotivne terenske posete; Selekcija kandidatkinja i razvoj Individualnih planova podrške (IPP); Sastanak sa potencijalnim poslodavcima; Obuka za stručno osposobljavanje 20 korisnica; Psiho-socijalna podrška; "Kafa sa poslodavcem"; Praktični rad kod poslodavca; Info kampanja; Završni sastanak.
Broj korisnika: Direktno: 20 žena iz ranjivih grupa, 60 članova njihovih porodica (deca, roditelji, supružnici i ostali članovi porodice), 30 predstavnika lokalne samouprave i relevantnih institucija i udruženja, 400 osoba iz romskih naselja i ostalih depriviranih sredina. Indirektno: 13.000 indirektnih korisnika.
Period: 01. oktobar 2018. - 31. jul 2019. godine.
Donator: Projekat "Žene mogu! - Podrška zaposlenju ugroženih žena" realizuje se u okviru programa "Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).


Glas mladih 2 – za veću participaciju i regionalnu saradnju mladih

05.09.2018.    Projekti
Lokacija: Niš, Beograd, Užice, Knjaževac, Vranje
Ciljna grupa: Mladi, učenici srednjih škola, studenti, pripadnici nacionalnih manjina, marginalizovani mladi, mlade osobe sa invaliditetom, nezaposleni mladi i drugi iz Niša, Beograda, Užica, Knjaževca i Vranja
Aktivnosti: Formiranje EHO Tima, Lokalne akcije za predstavljanje preporuka mladih u Nišu, Beogradu, Užicu, Knjaževacu i Vranju, Završna trodnevna konferencija
Broj korisnika: Direktno uključeno najmanje 196 mladih
Period: 01. septembar 2018. godine - 31. decembar 2018. godine.
Donator: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije


#prEUzentacija – prezentacija komšijske saradnje

01.08.2018.    Projekti
Lokacija: Jugoistočna Srbija; 6 Upravnih okruga (Borski, Zaječarski, Nišavski, Pirotski, Pčinjski i Toplički) koji pripradaju INTERREG-IPA Programu prekogranične saradnje Bugarska-Srbija; 6 gradova: Bor, Knjaževac, Niš, Bela Palanka, Prokuplje i Vranje; online.
Ciljna grupa: Srednjoškolci/mladi iz 6 gradova JI Srbije, predstavnici učeničkih parlamenata, nacionalnih manjina, migranti, mlade osobe sa invaliditetom, obrazovni radnici, roditelji sa teritorije JI Srbije i internet korisnici.
Aktivnosti: Pripremne aktivnosti; Radionice za pripremu #prEUzentacija; #prEUzentacije u 6 gradova pograničnog regiona; Izložba fotografija; Promotivne aktivnosti; Monitoring i evaluacija.
Broj korisnika: Direktni korisnici: - 16 mladih, učenika srednjih škola sa teritorije grada Niša; - 480 mladih, srednjoškolskog uzrasta, od I do IV godine iz 6 gradova JI Srbije (Bor, Knjaževac, Niš, Bela Palanka, Prokuplje i Vranje). Indirektni korisnici: - preko 3.000 mladih, srednjoškolskog uzrasta iz 6 gradova JI Srbije; - najmanje 3.000 online korisnika; - srednjoškolci i mladi sa teritorije JI Srbije, njihovi roditelji, vršnjaci, nastavnici i profesori iz drugih srednjih škola.
Period: Avgust - Decembar 2018. godine.
Donator: Ministarstvo za evropske integracije.


Od Aktivizma do suzbijanja Ekstremizma

01.06.2018.    Projekti
Lokacija: Južna Srbija, Niš i Bujanovac.
Ciljna grupa: Mladi uzrasta od 15 do 20 godina, građani Niša i Bujanovca, predstavnici mesnih zajednica, nadležnih službi u lokalnim samoupravama i policije, korisnici društvenih mreža.
Aktivnosti: Administriranje online sadržaja i društvenih mreža; Obuka za mlade volontere/anti-hejtere; Mapiranje govora mržnje i diskriminacije na terenu; Izrada i promocija video klipova; Akcije u zajednici; Sastanci mladih sa građanima i predstavnicima lokalne samouprave; Gradski forum.
Broj korisnika: Direktno: 20 mladih volontera/anti-hejtera, 16 aktivista iz Niša i 4 iz Bujanovca, 100 građana iz Niša i Bujanovca, 20 predstavnika lokalne samouprave, 30 učesnika Gradskog foruma; 5.000 korisnika društvenih mreža. Indirektno: građani Niša, Bujanovca i regiona, korisnici društvenih mreža.
Period: 01. jun - 31. decembar 2018. godine.
Donator: Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.


Glas mladih IV

01.01.2018.    Projekti
Lokacija: Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Crna Gora.
Ciljna grupa: Mladi u riziku od socijalne i ekonomske marginalizacije.
Aktivnosti: Koordinacioni sastanci i pripremne aktivnosti; Kreiranje i štampanje Priručnika; Formiranje grupa za monitoring javnih politika i izradu preporuka; Monitoring politika i izrada preporuka; Aktivnosti dece; Štampanje brošure sa preporukama; Promotivne aktivnosti; Prezentovanje preporuka; Predstavljanje izveštaja Evropske komisije; Sastanci UO ChildPact-a; Finalna konferencija; Razvoj policy statement-a.
Period: 01. januar – 31. decembar 2018. godine.
Donator: Evropska komisija, kroz IPA program Civil Society Facility.


Glas mladih III

01.01.2017.    Projekti
Lokacija: Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Crna Gora.
Ciljna grupa: Mladi u riziku od socijalne i ekonomske marginalizacije.
Aktivnosti: Pripremanje akcije; Treninzi za vršnjačke edukatore; Vršnjačke radionice; Štampanje brošure; Promotivne aktivnosti; Razvijanje preporuka; Prezentovanje preporuka; Predstavljanje preporuka Evropskoj komisiji u Briselu; Monitoring poltika za zaštitu dece; Završni sastanak.
Period: 01. januar – 31. decembar 2017. godine.
Donator: Evropska komisija, kroz IPA program Civil Society Facility.


„Moj izbor“

29.12.2016.    Projekti
Lokacija: Niš, Pirot, Vranje i Bujanovac
Ciljna grupa: Mladi iz ova 4 grada (a neposredno i iz cele Srbije) koji su upravo stekli ili će steći pravo glasa i koji će prvi put glasati na narednim izborima
Aktivnosti: Priprema i prikazivanje forum predstave, diskusije i promotivne aktivnosti
Broj korisnika: 20 direktno uključene dece u pripremu forum predstave, 350 mladih aktivno uključeno kao publika i 5000 indirektnih korisnika
Period: Decembar 2016 – mart 2017.
Donator: Trag Fondacija


Mladi jahači

23.11.2016.    Projekti
Lokacija: Srpski pogranični region, gradovi: Niš, Bor, Zaječar, Pirot i Vranje; Bugarski pogranični region, gradovi: Vidin, Montana, Vraca, Pernik i Ćustendil.
Ciljna grupa: Mladi lideri i omladinski radnici iz omladinskog sektora, donosioci odluka u oblasti omladinske politike iz celog pograničnog regiona, mladi iz celog pograničnog regiona, uzrasta od 16 do 29 godina.
Aktivnosti: Istraživanje u bugarskom i srpskom pograničnom regionu; selekcija i priprema "Mladih jahača" u Bugarskoj i Srbiji; izrada Virtualne zajednice primera dobrih praksi (VCoP); podrška u stvaranju Prekograničnog trening kampa; "Youth Ride" - javne diskusije u Bugarskoj i Srbiji; trening sesije u Bugarskoj i Srbiji; Prekogranični kamp za lidere; izrada publikacije.
Broj korisnika: Direktno: 200 Indirektno: 200.000
Period: 23. novembar 2016. - 22. februar 2018. godine.
Donator: Evropska unija preko Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija, broj programa CCI No 2014TC16I5CB007.


Monitoring inkluzivnog obrazovanja i procesuiranje diskriminacije

26.09.2016.    Ciljna grupa, Deca, Geografski obuhvat, Lokalni, Mladi, Oblast delovanja, Odrasli, Projekti
Lokacija: Niš, Beograd, Užice, Bor i Zaječar
Ciljna grupa: Roditelji, zaposleni u osnovnim školama, predstavnici lokalnih i nacionalnih institucija i građani.
Aktivnosti: Izrada animiranog filma i telefonske aplikacije; dopuna i doštampavanje Vodiča za roditelje; koordinacioni sastanci partnera na projektu; panel diskusije u gradovima u kojima deluje Koalicija; sastanci sa roditeljima i predstavnicima škola u manjim mestima; konsultacije sa roditeljima i mapiranje slučajeva diskriminacije; promotivne aktivnosti.
Broj korisnika: Direktno: 400 roditelja, zaposlenih u obrazovnom sistemu i predstavnika institucija; Indirektno: preko 7.000 roditelja i dece, zaposlenih u obrazovnom sistemu, predstavnika institucija i građana.
Period: 01. jun 2016. – 31. maj 2017. godine
Donator: Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.


Inkluzivno obrazovanje je kvalitetno obrazovanje

20.09.2016.    Deca, Projekti
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Deca iz marginalizovnih grupa, deca iz većinske populacije tipičnog razvoja, roditelji dece iz marginalizovnih grupa, roditelji dece iz većinske populacije, zaposleni u niškim osnovnim i srednjim školama, predstavnici lokalne samouprave, predstavnici lokalnih strukovnih udruženja, partnerskih organizacija civilnog društva i medija, građani Nišavskog upravnog okruga.
Aktivnosti: Upoznavanje škola i roditelja sa predlogom praktične politike i preporukama; stručni panel; prikupljanje potpisa podrške; inkluzivna aktivnost sa decom i roditeljima; štampanje i distribucija flajera; medijska promocija; završni sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave.
Broj korisnika: Direktno: 100 dece, 300 roditelja, zaposlenih u obrazovnom sistemu i predstavnika institucija i 500 građana; Indirektno: preko 10.000 roditelja i dece, zaposlenih u obrazovnom sistemu, predstavnika institucija i građana.
Period: 20. septembar – 20. decembar 2016. godine.
Donator: CIP-Centar za interaktivnu pedagogiju.

OTVORENI KLUB

Društvo za razvoj dece i mladih - OTVORENI KLUB je udruženje iz Niša koje je osnovano 1996. godine. Otvoreni klub realizuje brojne projekte i programe za decu i mlade.

Više o nama

Poslednji video

Contact us!

  Trg Učitelj Tase 2, 18000 Niš

  +381 (0)18 523 422,

 +381 (0)18 523 422

+381 (0) 60 6642 000

  otvoreniklub@gmail.com

Kontaktirajte nas