Otvoreni klub

Društvo za razvoj dece i mladih

Projekti

„Moj izbor“

29.12.2016.    Projekti
Lokacija: Niš, Pirot, Vranje i Bujanovac
Ciljna grupa: Mladi iz ova 4 grada (a neposredno i iz cele Srbije) koji su upravo stekli ili će steći pravo glasa i koji će prvi put glasati na narednim izborima
Aktivnosti: Priprema i prikazivanje forum predstave, diskusije i promotivne aktivnosti
Broj korisnika: 20 direktno uključene dece u pripremu forum predstave, 350 mladih aktivno uključeno kao publika i 5000 indirektnih korisnika
Period: Decembar 2016 – mart 2017.
Donator: Trag Fondacija


Mladi jahači

23.11.2016.    Projekti
Lokacija: Srpski pogranični region, gradovi: Niš, Bor, Zaječar, Pirot i Vranje; Bugarski pogranični region, gradovi: Vidin, Montana, Vraca, Pernik i Ćustendil.
Ciljna grupa: Mladi lideri i omladinski radnici iz omladinskog sektora, donosioci odluka u oblasti omladinske politike iz celog pograničnog regiona, mladi iz celog pograničnog regiona, uzrasta od 16 do 29 godina.
Aktivnosti: Istraživanje u bugarskom i srpskom pograničnom regionu; selekcija i priprema "Mladih jahača" u Bugarskoj i Srbiji; izrada Virtualne zajednice primera dobrih praksi (VCoP); podrška u stvaranju Prekograničnog trening kampa; "Youth Ride" - javne diskusije u Bugarskoj i Srbiji; trening sesije u Bugarskoj i Srbiji; Prekogranični kamp za lidere; izrada publikacije.
Broj korisnika: Direktno: 200 Indirektno: 200.000
Period: 23. novembar 2016. - 22. februar 2018. godine.
Donator: Evropska unija preko Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija, broj programa CCI No 2014TC16I5CB007.


Monitoring inkluzivnog obrazovanja i procesuiranje diskriminacije

26.09.2016.    Ciljna grupa, Deca, Geografski obuhvat, Lokalni, Mladi, Oblast delovanja, Odrasli, Projekti
Lokacija: Niš, Beograd, Užice, Bor i Zaječar
Ciljna grupa: Roditelji, zaposleni u osnovnim školama, predstavnici lokalnih i nacionalnih institucija i građani.
Aktivnosti: Izrada animiranog filma i telefonske aplikacije; dopuna i doštampavanje Vodiča za roditelje; koordinacioni sastanci partnera na projektu; panel diskusije u gradovima u kojima deluje Koalicija; sastanci sa roditeljima i predstavnicima škola u manjim mestima; konsultacije sa roditeljima i mapiranje slučajeva diskriminacije; promotivne aktivnosti.
Broj korisnika: Direktno: 400 roditelja, zaposlenih u obrazovnom sistemu i predstavnika institucija; Indirektno: preko 7.000 roditelja i dece, zaposlenih u obrazovnom sistemu, predstavnika institucija i građana.
Period: 01. jun 2016. – 31. maj 2017. godine
Donator: Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.


Inkluzivno obrazovanje je kvalitetno obrazovanje

20.09.2016.    Deca, Projekti
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Deca iz marginalizovnih grupa, deca iz većinske populacije tipičnog razvoja, roditelji dece iz marginalizovnih grupa, roditelji dece iz većinske populacije, zaposleni u niškim osnovnim i srednjim školama, predstavnici lokalne samouprave, predstavnici lokalnih strukovnih udruženja, partnerskih organizacija civilnog društva i medija, građani Nišavskog upravnog okruga.
Aktivnosti: Upoznavanje škola i roditelja sa predlogom praktične politike i preporukama; stručni panel; prikupljanje potpisa podrške; inkluzivna aktivnost sa decom i roditeljima; štampanje i distribucija flajera; medijska promocija; završni sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave.
Broj korisnika: Direktno: 100 dece, 300 roditelja, zaposlenih u obrazovnom sistemu i predstavnika institucija i 500 građana; Indirektno: preko 10.000 roditelja i dece, zaposlenih u obrazovnom sistemu, predstavnika institucija i građana.
Period: 20. septembar – 20. decembar 2016. godine.
Donator: CIP-Centar za interaktivnu pedagogiju.


Projekat „Dečija prava u priči i praksi“

29.06.2016.    Ciljna grupa, Deca, Mladi, Odrasli, Projekti
Lokacija: Niš, Knjaževac, Svrljig, Zaječar, Pirot, Prokuplje, Vranje i Bujanovac
Ciljna grupa: Mladi od 18 – 30 godina iz jugoistočne Srbije, deca od 10 – 18 godina, 30 odraslih predstavnika lokalnih samouprava i institucija, aktivisti 8 CSOs i roditelji, građani
Aktivnosti: TOT trening o pravima deteta i OP3; Radionice o pravima deteta i akcionom planiranju; Story telling radionice; Story telling contest; Školski konkursi za logo kampanje; Javne diskusije; Izrada brošure; Lokalne kampanje; Finalna konferencija; Izrada preporuka za ratifikaciju OP3; Advocacy meeting sa relevantnim institucijama i telima.
Broj korisnika: 580 mladih, 240 direktno uključene dece, 30 odraslih predstavnika lokalne samouprave i institucija, aktivisti i predstavnici 8 organizacija civilnog društva, 200 učesnika kampanje.
Period: April 2016 – oktobar 2017
Donator: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz EIDHR program


Klikni bezbedno-Niš

02.11.2015.    Ciljna grupa, Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Geografski obuhvat, Lokalni, Oblast delovanja, Projekti
Lokacija: Niš, Niška banja, Ražanj, Aleksinac, Svrljig i Knjaževac.
Ciljna grupa: Deca iz osnovnih škola, njihovi roditelji i nastavnici, građani jugoistočne Srbije.
Aktivnosti: Radionice za nastavnike; trening za vršnjačke edukatore; vršnjačke radionice; podela i potpisivanje kartica poverenja; forum teatar predstava "Swatka mala".
Broj korisnika: Direktno: preko 2.500 dece/učenika, 150 nastavnika i 750 odraslih/roditelja.
Period: 01. novembar 2015. godine - 31. mart 2016. godine.
Donator: Fond B92.


Aktivnosti u školama – za veću bezbednost dece na internetu

14.09.2015.    Ciljna grupa, Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Geografski obuhvat, Lokalni, Oblast delovanja, Odrasli, Projekti
Lokacija: Niš, Niška banja, Ražanj, Aleksinac i Svrljig.
Ciljna grupa: Deca uzrasta od 10 do 14 godina, učenici iz 8 osnovnih škola Niša i okolnih manjih mesta kojima su nedostupni slični programi; roditelji ove dece i saveti roditelja u obuhvaćenim školama; nastavnici iz obuhvaćenih škola (učitelji, nastavnici i stručni saradnici); građani Nišavskog upravnog okruga.
Aktivnosti: Pripremne aktivnosti; trening za nastavnike i stručne saradnike škola; forum predstava "Svatka mala"; radionice za decu; tribine za roditelje; izrada i podela promotivnog materijala; snimanje tv emisije; postavljanje web stranice.
Broj korisnika: Direktno: 1.600 učenika, 600 roditelja i 200 nastavnika i stručnih saradnika; Indirektno: najmanje 10.000 građana Nišavskog upravnog okruga.
Period: 04. septembar 2015. godine - 04. jun 2016. godine.
Donator: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.


Inkluzivni omnibus

18.05.2015.    Ciljna grupa, Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Geografski obuhvat, Lokalni, Mladi, Oblast delovanja, Projekti, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš, Aleksinac, Svrljig i Knjaževac.
Ciljna grupa: Deca i mladi sa teškoćama u razvoju, deca i mladi bez teškoća u razvoju, nastavnici, roditelji, građani Niša, Aleksinca, Svrljiga i Knjaževca.
Aktivnosti: Izbor učesnika glumačkih radionica; formiranje glumačke sekcije; glumačke radionice; zajedničke scenske glumačke sekcije; izvođenje omnibusa u 4 grada.
Broj korisnika: Direktno: 10 dece sa teškoćama u razvoju, 10 vršnjaka iz redovne populacije, oko 600 gledalaca - dece i njihovih nastavnika i roditelja; Indirektno: oko 10.000 građana.
Period: 15. maj - 15. decembar 2015. godine.
Donator: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.


Koalicija za monitoring inkluzivnog obrazovanja III

04.05.2015.    Ciljna grupa, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Geografski obuhvat, Nacionalni, Oblast delovanja, Odrasli, Projekti, Razvoj civilnog društva, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš, Užice, Beograd, Vranje, Zaječar i Bor.
Ciljna grupa: Roditelji dece iz marginalizovanih grupa, nastavnici, deca, mladi, nezavisni državni organi, roditeljska i druga udruženja, organizacije civilnog društva.
Aktivnosti: Trening za roditelje o prepoznavanju i prijavljivanju diskriminacije; sastanci sa školskim savetima roditelja; sastanci sa nezavisnim telima i nadležnim ministarstvima.
Broj korisnika: 2.000 korisnika.
Period: 01. maj - 31. decembar 2015. godine.
Donator: Fondacija za otvoreno društvo Srbija


Klikni bezbedno-Niš

20.04.2015.    Ciljna grupa, Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Geografski obuhvat, Lokalni, Mladi, Oblast delovanja, Odrasli, Projekti
Lokacija: Niš, Aleksinac, Svrljig i Užice.
Ciljna grupa: Deca, mladi i njihovi roditelji, zaposleni u obrazovnom sistemu.
Aktivnosti: Vršnjačke radionice, tribine za roditelje, forum teatar predstave, distribucija promotovnog materijala.
Broj korisnika: 2.000 dece i mladih.
Period: 15. april - 10. jun 2015. godine.
Donator: Fond B92.

OTVORENI KLUB

Društvo za razvoj dece i mladih - OTVORENI KLUB je udruženje iz Niša koje je osnovano 1996. godine. Otvoreni klub realizuje brojne projekte i programe za decu i mlade.

Više o nama

Poslednji video

Contact us!

  Trg Učitelj Tase 2, 18000 Niš

  +381 (0)18 523 422,

 +381 (0)18 523 422

+381 (0) 60 6642 000

  otvoreniklub@gmail.com

Kontaktirajte nas