Otvoreni klub

Društvo za razvoj dece i mladih

Deca

Sveobuhvatni pristup zaštiti dece od seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja na internetu

21.12.2012.    Ciljna grupa, Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Geografski obuhvat, Mladi, Oblast delovanja, Projekti, Regionalni
Lokacija: Niš, Prokuplje, Aleksinac, Sokobanja, Svrljig, Grdelica, Vranje
Ciljna grupa: deca, učenici osnovne škole, od 5 - 8 razreda, njihovi roditelji
Aktivnosti: edukacija mladih na temu zaštita dece na internetu, priprema forum predstava i njihovo prikazivanje, realizacija kvizova za decu osnovnoškolskog uzrasta, tribine za roditelje
Broj korisnika: direktni korisnici - 3000 dece videlo forum predstave, 250 dece uključenih u kvizove i 320 roditelja prisustvovalo tribinama; indirektni korisnici - 1300 dece putem kvizova i 4000 roditelja putem tribina
Period: oktobar-decembar 2011, maj-jun 2012, oktobar-novembar 2012
Donator: Save the Children, Norway i Fond B92


Razvoj društvenih centara u jugoistočnoj Srbiji

01.11.2012.    Ciljna grupa, Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Geografski obuhvat, Mladi, Oblast delovanja, Projekti, Regionalni
Lokacija: Gradovi u jugoistočnoj Srbiji: Bojnik, Lebane, Niš, Pirot, Prokuplje, Surdulica i Vladičin Han.
Ciljna grupa: Deca i mladi osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta iz romskih naselja.
Aktivnosti: Izrada analize o centrima u zajednici i društvenim centrima i pregled postojećih praksi; izrada programa rada društvenih centara; izrada studije pronalaženja i praćenja dece; izrada analize situacije u opštinama koje su uključene u projekat; konsultativni sastanci sa predstavnicima lokalne zajednice i kreiranje programa rada centara za naredne 3 godine; jačanje uloga Saveta centara i Saveta roditelja; izbor Saveta dece u svakom centru; aktivnosti na prevenciji napuštanja škole, upisa u srednje škole i na fakultete; organizovanje kompjuterskih i internet radionica; radionice podrške razvoju roditeljskih veština i kompetencija i promocije ranog razvoja i učenja sa roditeljima i decom; izrada forum predstava u okviru kreativnih radionica za decu i mlade; vršnjačke radionice na temu prevencije od HIV-a; radionice sa devojčicama koje su u riziku od napuštanja škole i ranog stupanja u brak; izložba produkata sa radionica; lokalne akcije; obuke za radioničarski rad, volonterski menadžment i priprema projektnog predloga baziranog na standardu EU PCM-LFA; obuke za jačanje kapaciteta rada društvenih centara; predstavljanje rezultata projekta na razmeni iskustava i dobrih praksi u radu društvenih centara; izrada sajta, strane na Facebook-u, YouTube kanala i biltena.
Broj korisnika: Oko 620 dece i mladih, 330 odraslih, 30 saradnika i 30 volontera.
Period: Oktobar 2012. - oktobar 2013. godine.
Donator: UNICEF i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).


Moj stariji brat, moja starija sestra

01.04.2012.    Deca, Lokalni, Mladi, Projekti, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš, južna Srbija
Ciljna grupa: Deca sa invaliditetom iz škole za osnovno i srednje obrazovanje "14. Oktobar" u Nišu, njihovi roditelji i nastavnici, studenti psihologije i pedagogije Filozofskog fakulteta u Nišu
Aktivnosti: Selekcija korisnika i volontera i promocija projekta, obuka volontera, zajednicke radionice i proslave, rekreativne aktivnosti, zajednicki casovi ucenja i igre, roditeljski dani
Broj korisnika: 20 dece i 15 studenata; 100 indirektnih korisnika
Period: April 2012 – mart 2013
Donator: Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije


Građansko društvo za inkluzivno obrazovanje – obrazovanje po meri dece

01.02.2012.    Deca, Nacionalni, Odrasli, Projekti, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš, Vranje, Užice, Beograd, Pancevo; cela Srbija
Ciljna grupa: Obrazovno vaspitne ustanove, deca, organizacije civilnog društva
Aktivnosti: Sastanci koalicije, trening o monitoringu i zagovaranju, istraživanje, monitoring 30 obrazovno vaspitnih ustanova, trening predstavnika 15 organizacija iz isto toliko gradova, strucna konferencija, izrada izveštaja
Broj korisnika: 400 direktnih i oko 10000 indirektnih korisnika
Period: Februar 2012 – februar 2015
Donator: Ambasada Kraljevine Norveške


Unapređenje postojećih mehanizama za zaštitu dece u lokalnim samoupravama

01.02.2012.    Deca, Nacionalni, Odrasli, Projekti, Razvoj civilnog društva, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Vojvodina, Beograd, centralna Srbija i južna Srbija: Ada, Beograd, Kruševac, Niš, Vranje
Ciljna grupa: Clanice MODS-a, strucnjaci i službenici na lokalnom nivou i donosioci odluka, zatim deca i roditelji/staratelji, mediji i javnost
Aktivnosti: Usaglašavanje metodologije monitoring, koordinacioni sastanci, monitoring, okrugli stolovi, lokalne akcije, sastanak tematske grupe MODS i definisanje preporuka, pres konferencija, definisanje predloga za formiranje koordinacionog tela, radni sastanci
Broj korisnika: 500 direktnih i oko 10000 indirektnih korisnika
Period: Februar 2012 – februar 2013
Donator: UNICEF


Inkluzivna predstava „Miksovana bajka“

15.08.2011.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Deca sa smetnjama u razvoju i deca iz redovne populacije srednjoškolaca
Aktivnosti: Selekcija učesnika, priprema i realizacija Inkluzivne predstave “Miksovana bajka”
Broj korisnika: Oko 600 gledalaca I 24 direktna učesnika
Period: 15.08.2011 - 25.12.2011. god.
Donator: Ministarstva kulture Republike Srbije


Promocija društvene inkluzije dece sa smetnjama u razvoju

21.02.2011.    Ciljna grupa, Deca, Geografski obuhvat, Lokalni, Oblast delovanja, Projekti, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš, Aleksinac, Bela Palanka (Nišavski okrug), Pirot (Pirotski okrug), Leskovac (Jablanički okrug) i Prokuplje (Toplički okrug).
Ciljna grupa: Deca sa teškoćama u razvoju i njihovi vršnjaci iz redovne populacije, roditelji, lokalna zajednica i lokalna samouprava.
Aktivnosti: Trening za vršanjačke edukatore, radionice, dečije akcije i inicijative za inkluziju dece sa teškoćama u razvoju, literarni i likovni konkurs, izložba dečijih radova.
Broj korisnika: 1.200 dece.
Period: Februar 2011. – maj 2011. godine.
Donator: Kampanja se realizuje u okviru projekta „Podrška porodicama dece sa smetnjama u razvoju“ koji UNICEF sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom rada i socijalne politike Republike Srbije, a koji finansira Vlada Republike Italije.


Inkluzivna predstava „Dobrodošli u Holandiju“

01.06.2010.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Projekti, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Deca sa smetnjama u razvoju i deca iz redovne populacije
Aktivnosti: Selekcija učesnika, priprema i realizacija Inkluzivne predstave “Dobrodošli u Holandiju”
Broj korisnika: 24
Period: 01.06. – 15.12.2010. god.
Donator: Ministarstvo kulture Republike Srbije


Ka inkluziji romske dece

05.01.2010.    Deca, Nacionalni, Projekti, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Romska deca od 6 do 18 godina
Aktivnosti: Pripremni predškolski program za decu, kompenzatorske obrazovne aktivnosti, podsticanje dece za povratak u školu i nastavak školovanja, obilazak socijalnih i kulturnih institucija.
Broj korisnika: 65 romske dece i njihovi roditelji
Period: Januar – jun 2010. god.
Donator: Ambasada Kraljevine Holandije


Zajednički svet igre i stvaralaštva

01.07.2009.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Deca sa invaliditetom iz Doma učenika srednjih škola i deca iz redovne OŠ „Radoje Domanović“
Aktivnosti: „Kamp prijateljstva“, keramička radionica, individualni i grupni rad defektologa, rekreativne aktivnosti, izložbe radova
Broj korisnika: 75
Period: juli 2009 – april 2010. god.
Donator: Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije

OTVORENI KLUB

Društvo za razvoj dece i mladih - OTVORENI KLUB je udruženje iz Niša koje je osnovano 1996. godine. Otvoreni klub realizuje brojne projekte i programe za decu i mlade.

Više o nama

Poslednji video

Contact us!

  Trg Učitelj Tase 2, 18000 Niš

  +381 (0)18 523 422,

 +381 (0)18 523 422

+381 (0) 60 6642 000

  otvoreniklub@gmail.com

Kontaktirajte nas