Otvoreni klub

Društvo za razvoj dece i mladih

Deca

Obrazovne usluge u odabranim školama u jugozapadnoj Srbiji

01.02.2009.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Nacionalni, Odrasli, Projekti, Regionalni, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Jugozapadna Srbija - Novi Pazar, Raška, Sjenica, Tutin i Prijepolj
Ciljna grupa: Romska deca, odrasli Romi koji su napustili školu, nastavnici
Aktivnosti: Rad koordinatora za obrazovanje Roma, asistencija prilikom upisa u predškoske ustanove i škole, dopunski časovi iz srpskog jezika za povratničku i romsku decu, organizovanje užine, podela školskog pribora, obuće i odeće, organizovanje akreditovanih seminara za nastavnike, itd.
Broj korisnika: 300
Period: 2009 - 2010. god.
Donator: Projekat je deo Projekta o migracijama koji sprovodi PRO Program (kancelarija u Novom Pazaru) sredstvima Evropske unije preko Delegacije Evropske komisije i Vlade Švajcarske preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.


Za smanjenje siromaštva: civilno društvo i odgovorna vlada

01.01.2009.    Deca, Lokalni, Mladi, Nacionalni, Odrasli, Projekti, Razvoj civilnog društva, Regionalni, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš, Aleksinac, Kruševac, Knjaževac i Svrljig
Ciljna grupa: Republički organi, lokalne samouprave, svi gradjani
Aktivnosti: Formiranje lokalnih grupa za monitoring budžeta, trening za lokalne grupe, monitoring budžeta, preporuke i izjave, animiranje gradjana i kampanja, medijske prezentacije, okrugli stolovi, itd.
Broj korisnika: 10000
Period: 2009 – 2011. god.
Donator: Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške


Zagovaranje za donošenje LPA za decu u opštinama jugoistične Srbije

01.09.2007.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Odrasli, Projekti, Regionalni, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš, Aleksinac, Ražanj, Sokobanja, Boljevac, Svrljig, Doljevac, Gadžin Han, Merošina i Kuršumlija
Ciljna grupa: Lokalne samouprave, institucije i organizacije koje se bave decom, deca i mladi, gradjani
Aktivnosti: Informativni sastanci, trening za decu, lokalne akcije dece, TV emisija, kampanje i završni sastanak predstavnika učesnika
Broj korisnika: 2000
Period: 2007-2008. god.
Donator: USAID i Institut za održive zajednice (ISC)


Spojeni igrom i stvaralaštvom

01.08.2007.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Deca i mladi sa smetnjama u razvoju iz Doma učenika srednjih škola
Aktivnosti: Radionice, rekreativne aktivnosti, individualni rad sa decom, izložba, tribine za vaspitače
Broj korisnika: 36 dece i mladih i 40 mladih iz Doma i Otvorenog kluba
Period: 2007-2008. god.
Donator: Ministarstvo rada i socijalne politike, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom


Da bude vidljivo, da bude bolje

01.05.2007.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Deca i mladi sa smetnjama u razvoju iz Doma učenika srednjih škola
Aktivnosti: Radionice, posete i izleti, izložba, tribine za vaspitače
Broj korisnika: 36 mladih
Period: 2007-2008. god.
Donator: Ambasada Kraljevine Holandije


Obrazovni i rekreativni program za izbeglu, raseljenu i romsku decu u Srbiji

01.01.2007.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Nacionalni, Projekti, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Republika Srbija
Ciljna grupa: Deca i mladi iz izbegličkih centara, romska deca raseljenih sa Kosova
Aktivnosti: Obrazovne i rekreativne radionice za izbeglu i raseljenu decu i mlade u kolektivnim izbegličkim centrima, obrazovni program za pripremu romske dece pred polazak u školu, rekreativne aktivnosti: izleti, putovanja, kulturno-zabavni programi, itd.
Broj korisnika: 200 učesnika godišnje
Period: 2007. – nastavlja se
Donator: UNHCR


Pravo do dečijih prava

01.02.2006.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Deca i odrasli iz četri niške obrazovne institucije
Aktivnosti: Trening za vaspitače i nastavnike iz četri niške institucije o dečjim pravima, organizovanje jednodnevnih akcija promocije dečjih prava u svakoj od institucija, i emitovanje radio emisije o dečjim pravima.
Broj korisnika: 2000 dece i učenika iz Dečjeg vrtića "Palčić", Osnovne škole “Stefan Nemanja”, Gimnazije “Svetozar Marković” i Doma za decu i omladinu “Duško Radović”
Period: 2006. god.
Donator: Pestalozzi Children’s Foundation


Volonterski centar

01.01.2005.    Deca, Lokalni, Mladi, Projekti, Razvoj civilnog društva
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Mladi ljudi od 18 do 30 godina
Aktivnosti: Formiranje volonterskog centra, treninzi, angažovanje volontera u pružanju psihosocijalne pomoći deci iz marginalizovanih grupa i saradnji sa institucijama
Broj korisnika: 40 volontera i 200 dece iz marginalizovanih grupa
Period: 2005. god.
Donator: Svetska Banka


Otvorena Televizija

01.02.2000.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Mladi, Nacionalni, Odrasli, Projekti
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: svi građani
Aktivnosti: snimanje i emitovanje specijalnih programa u oblasti edukacije, kulture, nevladinog sektora, politike mladih, prava hendikepiranih osoba, itd.
Broj korisnika: prostor pokriva oko 2 000 000 stanovnika
Period: 2000-2001. god.
Donator: Stewart Mott Foundation


Ilustrovana Deklaracija Ujedinjenih Nacija za Ljudska Prava

01.02.1998.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Mladi, Nacionalni, Odrasli, Projekti
Lokacija: Srbija
Ciljna grupa: svi gradjani
Aktivnosti: štampanje specijalnih stripova u vidu knjiga na temu ljudskih prava
Broj korisnika: korisnici 1000 kopija stripa
Period: 1998. god.
Donator: UNHCHR

OTVORENI KLUB

Društvo za razvoj dece i mladih - OTVORENI KLUB je udruženje iz Niša koje je osnovano 1996. godine. Otvoreni klub realizuje brojne projekte i programe za decu i mlade.

Više o nama

Poslednji video

Contact us!

  Trg Učitelj Tase 2, 18000 Niš

  +381 (0)18 523 422,

 +381 (0)18 523 422

+381 (0) 60 6642 000

  otvoreniklub@gmail.com

Kontaktirajte nas