Otvoreni klub

Društvo za razvoj dece i mladih

Mladi

Moj stariji brat, moja starija sestra

01.04.2012.    Deca, Lokalni, Mladi, Projekti, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš, južna Srbija
Ciljna grupa: Deca sa invaliditetom iz škole za osnovno i srednje obrazovanje "14. Oktobar" u Nišu, njihovi roditelji i nastavnici, studenti psihologije i pedagogije Filozofskog fakulteta u Nišu
Aktivnosti: Selekcija korisnika i volontera i promocija projekta, obuka volontera, zajednicke radionice i proslave, rekreativne aktivnosti, zajednicki casovi ucenja i igre, roditeljski dani
Broj korisnika: 20 dece i 15 studenata; 100 indirektnih korisnika
Period: April 2012 – mart 2013
Donator: Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije


Inkluzivna predstava „Miksovana bajka“

15.08.2011.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Deca sa smetnjama u razvoju i deca iz redovne populacije srednjoškolaca
Aktivnosti: Selekcija učesnika, priprema i realizacija Inkluzivne predstave “Miksovana bajka”
Broj korisnika: Oko 600 gledalaca I 24 direktna učesnika
Period: 15.08.2011 - 25.12.2011. god.
Donator: Ministarstva kulture Republike Srbije


Balkanski forum mladih za toleranciju

01.06.2011.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Međunarodni, Mladi, Nacionalni, Projekti, Regionalni
Lokacija: Srbija, jugoistočna Srbija: Niš, Aleksinac, Knjaževac, Svrljig, Bela Palanka, Grdelica, Prokuplje; balkanske zemlje: Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Bugarska i Rumunija; regioni i pokrajine: Kosovo, Vojvodina, Sandžak i južna Srbija.
Ciljna grupa: Mladi iz 8 srednjih škola jugoistočne Srbije, uzrasta 15–19 godina i mladi iz Balkanskih zemalja, uzrasta od 15 do 30 godina.
Aktivnosti: Trening o interkulturalnosti, netoleranciji i (anti)diskriminaciji, forum mladih na internetu, vršnjačke radionice, debate i forum teatar, konkurs, projekcija filma i izložba fotografija, trodnevna finalna balkanska konferencija za mlade
Broj korisnika: 410 direktnih i oko 5000 indirektnih korisnika
Period: Juna 2011 – juna 2012
Donator: Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji (EIDHR program)


Za miran suživot mladih u jugoistočnoj Srbiji

01.12.2010.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Mladi, Projekti, Regionalni, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš, Pirot, Prokuplje
Ciljna grupa: Mladi iz marginalizovanih grupa (Romi, izbegla i raseljena lica, povratnici iz readmisije) iz Niša, Pirota i Prokuplja; mladi iz većinskog stanovništva iz Niša, Pirota i Prokuplja
Aktivnosti: Trening i radionice o interkulturalnosti, nediskriminaciji i toleranciji, forum teatar, dokumentarni film, izlet u Vojvodinu, posete institucijama, okrugli stolovi
Broj korisnika: 120
Period: decembar 2010 – decembar 2012
Donator: Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Belgije


Omladinska mreža

01.09.2010.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Nacionalni, Projekti, Regionalni
Lokacija: Niš, Aleksinac, Knjaževac, Zaječar, Kraljevo, Novi Pazar, Užice i Požega
Ciljna grupa: Mladi
Aktivnosti: Sastanak partnera, trening o vršnjačkoj edukaciji, socijalnoj pravdi i toleranciji, vršnjačke radionice, lokalne akcije i završni sastanak
Broj korisnika: 250
Period: 01.09.2010. – 28.02.2011. godine
Donator: Ministarstva omladine i sporta


Mreža mladih za jednaka prava i toleranciju – Youth Net

01.12.2009.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti, Razvoj civilnog društva, Regionalni
Lokacija: Niš, Aleksinac, Sokobanja, Knjaževac, Zaječar, Svrljig, Bela Palanka i Vlasotince
Ciljna grupa: Mladi iz 8 gradova jugoistočne Srbije, uzrasta od 17-25 godina, predstavnici lokalnih kancelarija i saveta za mlade, predstavnici NGOs i škola
Aktivnosti: Trening za mlade, preliminarno istraživanje, okrugli stolovi, kampanja i TV emisija, lokalne akcije i inicijative, sastanci mreže, evaluativna konferencija i finalni performans mladih
Broj korisnika: 400
Period: Decembar 2009 – jun 2011. god.
Donator: Delegacija EU, EIDHR


Zajedno u prošlosti, zajedno u budućnosti

01.10.2009.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Međunarodni, Mladi, Projekti, Regionalni
Lokacija: Niš (Srbija) i Vidin (Bugarska)
Ciljna grupa: Mladi srednjoškolskog uzrasta, nastavnici, gradjani
Aktivnosti: 2 treninga za nastavnike, radionice u 3 srednje škole u Nišu i 1 školu u Vidinu, web interkulturalni sastanci, etno sobe u školama, 2 etno sajma (u Nišu i u Vidinu) i završna konferencija.
Broj korisnika: 600
Period: Oktobar 2009 – oktobar 2010. god..
Donator: Delegacija EU, Susedski program Bugarska Srbija


Inter-AKT

05.08.2009.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Nacionalni, Projekti, Regionalni
Lokacija: Niš, Aleksinac, Knjaževac, Zaječar, Užice, Požega, Kraljevo, Novi Pazar
Ciljna grupa: Mladi
Aktivnosti: Trening o društvenoj isključenosti, toleranciji i participaciji, lokalne akcije, informativne kampanje, sastanci sa kancelarijama za mlade i okrugli stolovi
Broj korisnika: 225
Period: Avgust 2009- april 2010. god.
Donator: Ministarstva omladine i sporta


Evropska unija – činjenice i predrasude

05.07.2009.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Međunarodni, Mladi, Projekti, Razvoj civilnog društva
Lokacija: Niš (Srbija), Ljubljana, Celje, Ljutomer i Postojna (Slovenija)
Ciljna grupa: Mladi srednjoškolskog uzrasta
Aktivnosti: Debate u niškim školama, okrugli sto o položaju mladih u ove dve zemlje, poseta KZM u Nišu, interkulturalno veče, debatni turniri u Sloveniji, posete kancelarijama evropskih institucija u Ljubljani
Broj korisnika: 200
Period: Jul – novembar 2009. god..
Donator: Fond za otvoreno društva, Program Istok Istok


Zajednički svet igre i stvaralaštva

01.07.2009.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Deca sa invaliditetom iz Doma učenika srednjih škola i deca iz redovne OŠ „Radoje Domanović“
Aktivnosti: „Kamp prijateljstva“, keramička radionica, individualni i grupni rad defektologa, rekreativne aktivnosti, izložbe radova
Broj korisnika: 75
Period: juli 2009 – april 2010. god.
Donator: Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije

OTVORENI KLUB

Društvo za razvoj dece i mladih - OTVORENI KLUB je udruženje iz Niša koje je osnovano 1996. godine. Otvoreni klub realizuje brojne projekte i programe za decu i mlade.

Više o nama

Poslednji video

Contact us!

  Trg Učitelj Tase 2, 18000 Niš

  +381 (0)18 523 422,

 +381 (0)18 523 422

+381 (0) 60 6642 000

  otvoreniklub@gmail.com

Kontaktirajte nas