Otvoreni klub

Društvo za razvoj dece i mladih

Mladi

Obrazovne usluge u odabranim školama u jugozapadnoj Srbiji

01.02.2009.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Nacionalni, Odrasli, Projekti, Regionalni, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Jugozapadna Srbija - Novi Pazar, Raška, Sjenica, Tutin i Prijepolj
Ciljna grupa: Romska deca, odrasli Romi koji su napustili školu, nastavnici
Aktivnosti: Rad koordinatora za obrazovanje Roma, asistencija prilikom upisa u predškoske ustanove i škole, dopunski časovi iz srpskog jezika za povratničku i romsku decu, organizovanje užine, podela školskog pribora, obuće i odeće, organizovanje akreditovanih seminara za nastavnike, itd.
Broj korisnika: 300
Period: 2009 - 2010. god.
Donator: Projekat je deo Projekta o migracijama koji sprovodi PRO Program (kancelarija u Novom Pazaru) sredstvima Evropske unije preko Delegacije Evropske komisije i Vlade Švajcarske preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.


Za smanjenje siromaštva: civilno društvo i odgovorna vlada

01.01.2009.    Deca, Lokalni, Mladi, Nacionalni, Odrasli, Projekti, Razvoj civilnog društva, Regionalni, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš, Aleksinac, Kruševac, Knjaževac i Svrljig
Ciljna grupa: Republički organi, lokalne samouprave, svi gradjani
Aktivnosti: Formiranje lokalnih grupa za monitoring budžeta, trening za lokalne grupe, monitoring budžeta, preporuke i izjave, animiranje gradjana i kampanja, medijske prezentacije, okrugli stolovi, itd.
Broj korisnika: 10000
Period: 2009 – 2011. god.
Donator: Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške


Debate o ljudskim pravima

01.01.2008.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti, Razvoj civilnog društva, Regionalni
Lokacija: Niš, Aleksinac, Prokuplje, Svrljig, Bela Palanka i Vlasotince
Ciljna grupa: Učenici 10 srednjih škola
Aktivnosti: Trening za nastavnike, radionice u školama i debate učenika, diskusije, trening o projektnom menadžmentu, implementacija 3 lokalna projekta, kampanje i završni sastanak
Broj korisnika: 2000
Period: 2008-2010. god.
Donator: Delegacija Evropske Komisije, EIDHR


Spojeni igrom i stvaralaštvom

01.08.2007.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Deca i mladi sa smetnjama u razvoju iz Doma učenika srednjih škola
Aktivnosti: Radionice, rekreativne aktivnosti, individualni rad sa decom, izložba, tribine za vaspitače
Broj korisnika: 36 dece i mladih i 40 mladih iz Doma i Otvorenog kluba
Period: 2007-2008. god.
Donator: Ministarstvo rada i socijalne politike, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom


Karavan mladih

01.07.2007.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Međunarodni, Mladi, Projekti, Razvoj civilnog društva, Regionalni
Lokacija: Niš (Srbija), Vidin, Montana, Pernik i Ćustendil (Bugarska)
Ciljna grupa: mladi iz Srbije i Bugarske
Aktivnosti: Radionice liderstva, časovi bugarskog jezika, osnivanje Centra, priprema i izvodjenje performansa u gradovima Bugarske, okrugli stolovi sa mladima iz Bugarske i završni sastanak mladih u Nišu
Broj korisnika: 200 mladih iz obe zemlje
Period: 2007-2008. god.
Donator: EU preko Delegacije Evropske Komisije u RS, u okviru Susedskog programa Bugarska Srbija


Da bude vidljivo, da bude bolje

01.05.2007.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Deca i mladi sa smetnjama u razvoju iz Doma učenika srednjih škola
Aktivnosti: Radionice, posete i izleti, izložba, tribine za vaspitače
Broj korisnika: 36 mladih
Period: 2007-2008. god.
Donator: Ambasada Kraljevine Holandije


Evropa bez granica

01.04.2007.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Međunarodni, Mladi, Projekti
Lokacija: Niš i jugoistočna Srbija, Vidin (Bugarska), Šentjur i Ljubljana (Slovenija)
Ciljna grupa: Mladi iz Srbije, Bugarske i Slovenije
Aktivnosti: Radionice, okrugli stolovi, kampanje, posete, izrada zajedničkog projekta za evropske fondove za mlade
Broj korisnika: 40 mladih
Period: 2007-2008. god.
Donator: Fond za otvoreno društvo, program Istok Istok


Bolje razumevanje različitosti

01.03.2007.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Odrasli, Projekti, Regionalni
Lokacija: Niš, Aleksinac, Sokobanja, Boljevac i Svrljig
Ciljna grupa: Učenici 10 srednjih škola
Aktivnosti: Trening za nastavnike o interkulturalnosti i rodnoj ravnopravnosti, radionice za učenike u školama, lokalne akcije mladih, kampanje, film, štampanje brošure i završna konferencija učesnika
Broj korisnika: 2000 učenika
Period: 2007-2008. god.
Donator: Kanadska agencija za medjunarodni razvoj CIDA


Pravo do ljudskih prava

01.02.2007.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Mladi, Projekti, Razvoj civilnog društva, Regionalni
Lokacija: Niš, Aleksinac, Sokobanja, Svrljig, Bela Palanka i Prokuplje
Ciljna grupa: Učenici 10 srednjih škola
Aktivnosti: Trening za učenike o ljudskim pravima, tribine, lokalne akcije mladih, kampanje, konferencija i završni performans
Broj korisnika: 2000 učenika
Period: 2007-2008. god.
Donator: Delegacija Evropske Komisije, EIDHR


Otvorena vrata

01.03.2006.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Mladi između 14 i 18 godina
Aktivnosti: Informisanje mladih o radu niških institucija koje se bave zaštitom dečjih prava, kroz radionice, posete institucijama, razgovore sa njihovim predstavnicima i izrade brošure.
Broj korisnika: 90 mladih učesnika, 15 volontera i 12 predstavnika institucija
Period: 2006. god.
Donator: Svetska Banka

OTVORENI KLUB

Društvo za razvoj dece i mladih - OTVORENI KLUB je udruženje iz Niša koje je osnovano 1996. godine. Otvoreni klub realizuje brojne projekte i programe za decu i mlade.

Više o nama

Poslednji video

Contact us!

  Trg Učitelj Tase 2, 18000 Niš

  +381 (0)18 523 422,

 +381 (0)18 523 422

+381 (0) 60 6642 000

  otvoreniklub@gmail.com

Kontaktirajte nas