Otvoreni klub

Društvo za razvoj dece i mladih

Mladi

Pravo do dečijih prava

01.02.2006.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Deca i odrasli iz četri niške obrazovne institucije
Aktivnosti: Trening za vaspitače i nastavnike iz četri niške institucije o dečjim pravima, organizovanje jednodnevnih akcija promocije dečjih prava u svakoj od institucija, i emitovanje radio emisije o dečjim pravima.
Broj korisnika: 2000 dece i učenika iz Dečjeg vrtića "Palčić", Osnovne škole “Stefan Nemanja”, Gimnazije “Svetozar Marković” i Doma za decu i omladinu “Duško Radović”
Period: 2006. god.
Donator: Pestalozzi Children’s Foundation


Civilni dijalog

01.01.2006.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Mladi, Projekti, Regionalni
Lokacija: Niš (Srbija), Orahovac (Kosovo)
Ciljna grupa: Mladi ljudi od 18 do 30 godina
Aktivnosti: Edukativni kamp sa treningom iz nenasilne komunikacije i medijacije za mlade iz Niša i Orahovca
Broj korisnika: 20 mladih učesnika
Period: 2006. god.
Donator: KHCS “Majka Tereza” iz Prištine i Centar za Regionalizam iz Novog Sada, uz podršku BTD


Volonterski centar

01.01.2005.    Deca, Lokalni, Mladi, Projekti, Razvoj civilnog društva
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Mladi ljudi od 18 do 30 godina
Aktivnosti: Formiranje volonterskog centra, treninzi, angažovanje volontera u pružanju psihosocijalne pomoći deci iz marginalizovanih grupa i saradnji sa institucijama
Broj korisnika: 40 volontera i 200 dece iz marginalizovanih grupa
Period: 2005. god.
Donator: Svetska Banka


Živeti Zajedno

20.09.2003.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Mladi, Nacionalni, Projekti
Lokacija: Niš, Subotica, Vrbas, Zaječar, Kraljevo, Novi Pazar, Užice
Ciljna grupa: mladi od 14 do 18 godina
Aktivnosti: radionice interkulturalnog obrazovanja, edukacija o toleranciji i dečjim pravima, kreativne radionice, kampovi, program razmene u okviru omladinske mreže, lokalne akcije mladih, itd.
Broj korisnika: 00 učesnika edukativnih programa godišnje, 300 učesnika akcija
Period: 2003- nastavlja se
Donator: Pestalozzi Children’s Foundation


Centar za Mlade

08.09.2003.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: mladi ljudi između 14 i 26 godina
Aktivnosti: edukacija i učenje o interkulturalnosti, trening za jezik znakova, upotreba kompjutera u svakodnevnom životu, debata na engleskom jeziku, razmena podataka na web stranici, itd.
Broj korisnika: 200 mladih, plus njihovi roditelji
Period: 2003. god.
Donator: BCYF


Grafiti tolerancije – svi za jednog, jedan za sve

15.05.2003.    Međunarodni, Mladi, Projekti, Razvoj civilnog društva
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: mladi od 14 do 25 godina iz Niša, Beograda, Zaječara, Knjaževca, Novog Sada, Vrbasa, Subotice, Pljevlje, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Čehoslovačke
Aktivnosti: crtanje grafita i hip-hop susreti
Broj korisnika: 150 mladih učesnika
Period: Maj 2003. god.
Donator: Fondacija Youth Net


Ljudska Prava na Balkanu – pravo na život, slobodu, sigurnost

08.02.2001.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Međunarodni, Mladi, Projekti
Lokacija: Niš (Srbija), Skoplje (Makedonija), Ćustendil (Bugarska)
Ciljna grupa: mladi ljudi iz sve tri zemlje
Aktivnosti: istraživanje ostvrivanja dečjih prava, edukacija na temu implementacije i promovisanja dečjih prava, časopis, trodnevna konferencija u Skoplju
Broj korisnika: 3 x 20 učesnika radionica, plus 600 indirektnih korisnika (300 dece i 300 roditelja)
Period: 2001-2002. god.
Donator: Forum mladih, Evropska Unija


Otvorena Televizija

01.02.2000.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Mladi, Nacionalni, Odrasli, Projekti
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: svi građani
Aktivnosti: snimanje i emitovanje specijalnih programa u oblasti edukacije, kulture, nevladinog sektora, politike mladih, prava hendikepiranih osoba, itd.
Broj korisnika: prostor pokriva oko 2 000 000 stanovnika
Period: 2000-2001. god.
Donator: Stewart Mott Foundation


Mostovi mladih

01.02.1999.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Međunarodni, Mladi, Projekti
Lokacija: Niš (Srbija), Vidin (Bugarska), Kraiova (Rumunija)
Ciljna grupa: mladi ljudi
Aktivnosti: učenje o interkulturalnosti, edukacija o toleranciji, kampovi, okrugli stolovi, razmena podataka na web stranicama, itd.
Broj korisnika: 150 mladih osoba u sve tri zemlje
Period: 1999 -2001. god.
Donator: Institute for an Open Society New York


Ilustrovana Deklaracija Ujedinjenih Nacija za Ljudska Prava

01.02.1998.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Mladi, Nacionalni, Odrasli, Projekti
Lokacija: Srbija
Ciljna grupa: svi gradjani
Aktivnosti: štampanje specijalnih stripova u vidu knjiga na temu ljudskih prava
Broj korisnika: korisnici 1000 kopija stripa
Period: 1998. god.
Donator: UNHCHR

OTVORENI KLUB

Društvo za razvoj dece i mladih - OTVORENI KLUB je udruženje iz Niša koje je osnovano 1996. godine. Otvoreni klub realizuje brojne projekte i programe za decu i mlade.

Više o nama

Poslednji video

Contact us!

  Trg Učitelj Tase 2, 18000 Niš

  +381 (0)18 523 422,

 +381 (0)18 523 422

+381 (0) 60 6642 000

  otvoreniklub@gmail.com

Kontaktirajte nas