Otvoreni klub

Društvo za razvoj dece i mladih

Odrasli

Inicijativa za ratifikaciju OP3 CRC

10.05.2014.    Ciljna grupa, Deca, Geografski obuhvat, Nacionalni, Oblast delovanja, Odrasli, Projekti, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš, Knjaževac, Užice, Beograd, Sarajevo.
Ciljna grupa: Deca i Narodni poslanici Narodne skupštine Republike Srbije.
Aktivnosti: Panel diskusija sa Narodnim poslanicima; priprema predloga za ratifikaciju OP3 CRC; lobiranje za ratifikaciju OP3 CRC u Narodnoj skupštini Republike Srbije; obuka za vršnjačke edukatore na temu zaštite dečjih prava i važnosti ratifikacije OP3 CRC; vršnjačke radionice na temu zaštite dečjih prava i značaja OP3 CRC; promotivne aktivnosti o značaju dečjih prava i značaju ratifikacije OP3 CRC; trening za grupu OCD iz BiH na temu praćenje budžeta i zagovaranje; trening za grupu dece iz BiH na temu budžet i zagovaranje; razvoj metodologije i uputstva za praćenje budžeta.
Broj korisnika: 200 dece direktno informisano o OP3 CRC, 1000 dece i roditelja indirektno informisano o OP3 CRC.
Period: 1. maj – 30. novembar 2014. godine.
Donator: Save the Children.


Klikni bezbedno

20.04.2014.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Geografski obuhvat, Lokalni, Oblast delovanja, Odrasli, Projekti
Lokacija: Grad Niš: GO Medijana, GO Pantelej, GO Palilula i GO Niška Banja.
Ciljna grupa: Deca uzrasta V-VIII razreda i njihovi roditelji.
Aktivnosti: Pripremne aktivnosti i sastanci sa vršnjačkim edukatorima i sa predstavnicima 5 partnerskih osnovnih škola; održavanje 20 vršnjačkih radionica u 5 osnovnih škola iz gradskih i prigradskih naselja; održavanje 5 tribina za roditelje i nastavnike u 5 osnovnih škola i podela promo materijala.
Broj korisnika: 500 učenika uzrasta V-VIII razreda, 100 roditelja dece osnovnoškolskog uzrasta.
Period: 11. april - 20. jun 2014. godine.
Donator: Fond B92, uz finansijsku podršku Generalnog direktorata za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije Evropske komisije CONNECT i Telekoma Srbija.


Umrežavanje zajednice prema modelu usmerenom ka detetu

03.02.2014.    Ciljna grupa, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Geografski obuhvat, Lokalni, Nacionalni, Oblast delovanja, Odrasli, Projekti, Regionalni, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Srbija, Beograd, Knjaževac, Pirot, Užice, Novi Sad, Kruševac.
Ciljna grupa: Članice MODS-a, predstavnici javnih ustanova, građanskog društva, lokalne samouprave, koji se bave brigom i zaštitom dece; regionalni i nacionalni stejkholderi koji se bave unapređenjem sociljalne zaštite i socijlanog uključivanja.
Aktivnosti: Trening za članice MODS-a o umrežavanju, korišćenju društvenih medija, monitoringu i zagovaranju; razvoj MODS online platforme; konsultativni sastanci, treninzi i razmena lokalnih mreža OCD i javnih ustanova u 5 zajednica, razvoj okvira za vodič; izrada za vodič za umrežavanje u loklanoj zajednici; nacionalna konferencija; pres konferencija.
Broj korisnika: 210 predstavnika članica MODS-a, 45 predstavnika javnih ustanova, OCD i loklanih samouprava koje se bave brigom i zaštitom dece u 5 lokalnih zajednica.
Period: Januar 2014. – februar 2015.
Donator: WorldVision Austria, Društvo za razvoj dece i mladih - Otvoreni klub i Agroinvest Fondacija Srbija uz podršku Evropske unije.


Bezbednost dece na internetu IV

02.10.2013.    Ciljna grupa, Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Geografski obuhvat, Lokalni, Mladi, Oblast delovanja, Odrasli, Projekti
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: deca i mladi, učenici srednjih i osnovnih škola, njihovi roditelji
Aktivnosti: edukacija vršnjačkih edukatora na temu zaštita dece na internetu, 40 radionica u 10 škola - 5 osnovnih i 5 srednjih, 10 tribina za roditelje
Broj korisnika: 20 vršnjačkih radioničara, 1000 učesnika radionica, 300 roditelja
Period: septembar - decembar 2013
Donator: Fond B92 uz podršku Telenora i Evropske komisije


I roditelji se pitaju

27.06.2013.    Lokalni, Oblast delovanja, Odrasli, Projekti, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Roditelji, nastavnici, zaposleni u školama, donosioci odluka, javnost
Aktivnosti: Formiranje Saveta roditelja na nivou gradskih opština Medijana i Pantelej u Nišu; pet sastanaka formiranih Saveta roditelja na kojima će se razmatrati aktuelne teme na predlog roditelja; lokalne akcije koje će kreirati roditelji - članovi ovih saveta
Broj korisnika: 40 roditelja, 8 predstavnika gradskih opština Medijana i Pantelej, 40 predstavnika osnovnih i srednjih škola, 400 učenika
Period: 01. jun 2013. – 30. april 2013.
Donator: Fond za otvoreno društvo, Srbija


Budućnost po meri dece

05.06.2013.    Ciljna grupa, Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Geografski obuhvat, Lokalni, Mladi, Nacionalni, Oblast delovanja, Odrasli, Projekti, Regionalni, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Srbija; regioni: Vojvodina, jugozapadna, istočna, jugoistočna i južna Srbija, gradovi: Niš, Zaječar, Bujanovac, Novi Pazar, Novi Bečej i Vranje
Ciljna grupa: Odbor za prava deteta, ministarstva (za socijalnu zaštitu, obrazovanje, omladinu i sport), SIPRU tim, Mreža organizacija za decu Srbije - MODS, lokalne samouprave, građani (roditelji, samohrane majke i samohrani očevi), deca i mladi, mediji
Aktivnosti: desk istraživanje o pravnom okviru trenutnih izdvajanja za socijalno uključivanje, analiza podataka i gender analiza, priprema izveštaja sa preporukama, kreiranje metodologija za konsultativne procese, paneli i sastanci sa predstavnicima institucija, kreiranje online platform, fokus grupe sa decom i roditeljima, forum teatar, policy brief, MODS skupština, finalna konferencija, sastanci zagovaranja sa odborom za prava deteta, priprema promo materijala/brošura, press konferencija
Broj korisnika: 400 direktnih i 30000 indirektnih korisnika
Period: jun 2013 - jul 2014
Donator: Institut za održive zajednice/USAID


Mreža mladih za inkluzivno društvo

05.06.2013.    Ciljna grupa, Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Geografski obuhvat, Mladi, Nacionalni, Oblast delovanja, Odrasli, Projekti, Regionalni, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Srbija - Niš, Beograd, Užice, Vranje i Aleksinac
Ciljna grupa: sva deca i mladi iz pet ciljanih regiona Srbije, njihovi roditelji i nastavnici, lokalna vlast, svi gradjani
Aktivnosti: trening o monitoringu i zagovaranju, radni sastanci i monitoring u školama, trening o forum teatru, priprema i izvođenje forum predstava, tribine za nastavnike i roditelje, lokalne akcije, kampanja, sastanci zagovaranja, završna konferencija
Broj korisnika: 30 mladih aktivista, 16-20 godina, deca od 10 – 15 godina, njih 1500 ukupno iz 25 osnovnih skola, roditelji dece, nastavnici i predstavnici lokalnih samouprava, oko 500 korisnika
Period: april 2013 - oktobar 2014
Donator: Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji, u okviru EIDHR programa


Bugarsko-srpska mreža inovativnog obrazovanja – BSIT.NET

05.06.2013.    Ciljna grupa, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Geografski obuhvat, Međunarodni, Odrasli, Projekti, Regionalni
Lokacija: Istočna, južna i jugoistočna Srbija; borski, zaječarski, pirotski, nišavski, pčinjski i jablanički okrug
Ciljna grupa: eksperti u obrazovanju
Aktivnosti: promocija projekta u 6 okruga pograničnog regiona, istraživanje obrazovnog sistema i inovacija u nastavi, tematski forumi, trening za nastavnike
Broj korisnika: 90 direktnih korisnika - nastavnika i školskog osoblja, 2000 indirektnih korisnika
Period: april 2013 - april 2014
Donator: Evropska Unija/IPA program prekogranična saradnja Bugarska-Srbija


Obrazovanje za prava deteta

05.02.2013.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Odrasli, Projekti
Lokacija: Niš, gradske opštine Medijana i Pantelej.
Ciljna grupa: Deca osnovnoškolskog uzrasta.
Aktivnosti: Trening za vršnjačke edukatore iz oblasti dečijih prava; radionice u školi o dečijim pravima; promo akcije; trening za nastavnike iz oblasti dečijih prava i pisanja tematskih nastavnih jedinica; implementacija nastavnih jedinica.
Broj korisnika: 300 direktnih učesnika/ca i oko 4000 indirektnih po godini.
Period: Januar 2013. - decembar 2021. godine.
Donator: Pestaloci fondacija.


Građansko društvo za inkluzivno obrazovanje – obrazovanje po meri dece

01.02.2012.    Deca, Nacionalni, Odrasli, Projekti, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš, Vranje, Užice, Beograd, Pancevo; cela Srbija
Ciljna grupa: Obrazovno vaspitne ustanove, deca, organizacije civilnog društva
Aktivnosti: Sastanci koalicije, trening o monitoringu i zagovaranju, istraživanje, monitoring 30 obrazovno vaspitnih ustanova, trening predstavnika 15 organizacija iz isto toliko gradova, strucna konferencija, izrada izveštaja
Broj korisnika: 400 direktnih i oko 10000 indirektnih korisnika
Period: Februar 2012 – februar 2015
Donator: Ambasada Kraljevine Norveške

OTVORENI KLUB

Društvo za razvoj dece i mladih - OTVORENI KLUB je udruženje iz Niša koje je osnovano 1996. godine. Otvoreni klub realizuje brojne projekte i programe za decu i mlade.

Više o nama

Poslednji video

Contact us!

  Trg Učitelj Tase 2, 18000 Niš

  +381 (0)18 523 422,

 +381 (0)18 523 422

+381 (0) 60 6642 000

  otvoreniklub@gmail.com

Kontaktirajte nas