Otvoreni klub

Društvo za razvoj dece i mladih

Odrasli

Jačanje nevladinog sektora u Jugoistočnoj Srbiji (partnerski projekat, nosilac projekta Odbor za gradjanske inicijative iz Niša)

01.10.2003.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Odrasli, Projekti, Regionalni
Lokacija: Južna i Istočna Srbija
Ciljna grupa: svi gradjani
Aktivnosti: treninzi o gradjanskom društvu, ljudska prava - posebno prava manjina i polova, ljudi sa specijalnim potrebama, otvaranje novih nevladinih organizacija, prilozi i dokumentarni programi na televiziji
Broj korisnika: 100 000
Period: 2003-2005. god.
Donator: Evropska Komisija, EIDHR


Otvorena Televizija

01.02.2000.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Mladi, Nacionalni, Odrasli, Projekti
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: svi građani
Aktivnosti: snimanje i emitovanje specijalnih programa u oblasti edukacije, kulture, nevladinog sektora, politike mladih, prava hendikepiranih osoba, itd.
Broj korisnika: prostor pokriva oko 2 000 000 stanovnika
Period: 2000-2001. god.
Donator: Stewart Mott Foundation


Ilustrovana Deklaracija Ujedinjenih Nacija za Ljudska Prava

01.02.1998.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Mladi, Nacionalni, Odrasli, Projekti
Lokacija: Srbija
Ciljna grupa: svi gradjani
Aktivnosti: štampanje specijalnih stripova u vidu knjiga na temu ljudskih prava
Broj korisnika: korisnici 1000 kopija stripa
Period: 1998. god.
Donator: UNHCHR


Škola za Roditelje

01.03.1997.    Lokalni, Odrasli, Projekti, Razvoj civilnog društva
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: roditelji
Aktivnosti: edukacija i promocija dobrog roditeljstva
Broj korisnika: 60 roditelja
Period: 1997-1998. god. - dva puta po devet meseci
Donator: Fond za otvoreno društvo

OTVORENI KLUB

Društvo za razvoj dece i mladih - OTVORENI KLUB je udruženje iz Niša koje je osnovano 1996. godine. Otvoreni klub realizuje brojne projekte i programe za decu i mlade.

Više o nama

Poslednji video

Contact us!

  Trg Učitelj Tase 2, 18000 Niš

  +381 (0)18 523 422,

 +381 (0)18 523 422

+381 (0) 60 6642 000

  otvoreniklub@gmail.com

Kontaktirajte nas