Otvoreni klub

Društvo za razvoj dece i mladih

Ciljna grupa

Inkluzivna predstava „Dobrodošli u Holandiju“

01.06.2010.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Projekti, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Deca sa smetnjama u razvoju i deca iz redovne populacije
Aktivnosti: Selekcija učesnika, priprema i realizacija Inkluzivne predstave “Dobrodošli u Holandiju”
Broj korisnika: 24
Period: 01.06. – 15.12.2010. god.
Donator: Ministarstvo kulture Republike Srbije


Ka inkluziji romske dece

05.01.2010.    Deca, Nacionalni, Projekti, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Romska deca od 6 do 18 godina
Aktivnosti: Pripremni predškolski program za decu, kompenzatorske obrazovne aktivnosti, podsticanje dece za povratak u školu i nastavak školovanja, obilazak socijalnih i kulturnih institucija.
Broj korisnika: 65 romske dece i njihovi roditelji
Period: Januar – jun 2010. god.
Donator: Ambasada Kraljevine Holandije


Mreža mladih za jednaka prava i toleranciju – Youth Net

01.12.2009.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti, Razvoj civilnog društva, Regionalni
Lokacija: Niš, Aleksinac, Sokobanja, Knjaževac, Zaječar, Svrljig, Bela Palanka i Vlasotince
Ciljna grupa: Mladi iz 8 gradova jugoistočne Srbije, uzrasta od 17-25 godina, predstavnici lokalnih kancelarija i saveta za mlade, predstavnici NGOs i škola
Aktivnosti: Trening za mlade, preliminarno istraživanje, okrugli stolovi, kampanja i TV emisija, lokalne akcije i inicijative, sastanci mreže, evaluativna konferencija i finalni performans mladih
Broj korisnika: 400
Period: Decembar 2009 – jun 2011. god.
Donator: Delegacija EU, EIDHR


Zajedno u prošlosti, zajedno u budućnosti

01.10.2009.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Međunarodni, Mladi, Projekti, Regionalni
Lokacija: Niš (Srbija) i Vidin (Bugarska)
Ciljna grupa: Mladi srednjoškolskog uzrasta, nastavnici, gradjani
Aktivnosti: 2 treninga za nastavnike, radionice u 3 srednje škole u Nišu i 1 školu u Vidinu, web interkulturalni sastanci, etno sobe u školama, 2 etno sajma (u Nišu i u Vidinu) i završna konferencija.
Broj korisnika: 600
Period: Oktobar 2009 – oktobar 2010. god..
Donator: Delegacija EU, Susedski program Bugarska Srbija


Inter-AKT

05.08.2009.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Nacionalni, Projekti, Regionalni
Lokacija: Niš, Aleksinac, Knjaževac, Zaječar, Užice, Požega, Kraljevo, Novi Pazar
Ciljna grupa: Mladi
Aktivnosti: Trening o društvenoj isključenosti, toleranciji i participaciji, lokalne akcije, informativne kampanje, sastanci sa kancelarijama za mlade i okrugli stolovi
Broj korisnika: 225
Period: Avgust 2009- april 2010. god.
Donator: Ministarstva omladine i sporta


Evropska unija – činjenice i predrasude

05.07.2009.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Međunarodni, Mladi, Projekti, Razvoj civilnog društva
Lokacija: Niš (Srbija), Ljubljana, Celje, Ljutomer i Postojna (Slovenija)
Ciljna grupa: Mladi srednjoškolskog uzrasta
Aktivnosti: Debate u niškim školama, okrugli sto o položaju mladih u ove dve zemlje, poseta KZM u Nišu, interkulturalno veče, debatni turniri u Sloveniji, posete kancelarijama evropskih institucija u Ljubljani
Broj korisnika: 200
Period: Jul – novembar 2009. god..
Donator: Fond za otvoreno društva, Program Istok Istok


Zajednički svet igre i stvaralaštva

01.07.2009.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Deca sa invaliditetom iz Doma učenika srednjih škola i deca iz redovne OŠ „Radoje Domanović“
Aktivnosti: „Kamp prijateljstva“, keramička radionica, individualni i grupni rad defektologa, rekreativne aktivnosti, izložbe radova
Broj korisnika: 75
Period: juli 2009 – april 2010. god.
Donator: Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije


Obrazovne usluge u odabranim školama u jugozapadnoj Srbiji

01.02.2009.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Nacionalni, Odrasli, Projekti, Regionalni, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Jugozapadna Srbija - Novi Pazar, Raška, Sjenica, Tutin i Prijepolj
Ciljna grupa: Romska deca, odrasli Romi koji su napustili školu, nastavnici
Aktivnosti: Rad koordinatora za obrazovanje Roma, asistencija prilikom upisa u predškoske ustanove i škole, dopunski časovi iz srpskog jezika za povratničku i romsku decu, organizovanje užine, podela školskog pribora, obuće i odeće, organizovanje akreditovanih seminara za nastavnike, itd.
Broj korisnika: 300
Period: 2009 - 2010. god.
Donator: Projekat je deo Projekta o migracijama koji sprovodi PRO Program (kancelarija u Novom Pazaru) sredstvima Evropske unije preko Delegacije Evropske komisije i Vlade Švajcarske preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.


Za smanjenje siromaštva: civilno društvo i odgovorna vlada

01.01.2009.    Deca, Lokalni, Mladi, Nacionalni, Odrasli, Projekti, Razvoj civilnog društva, Regionalni, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš, Aleksinac, Kruševac, Knjaževac i Svrljig
Ciljna grupa: Republički organi, lokalne samouprave, svi gradjani
Aktivnosti: Formiranje lokalnih grupa za monitoring budžeta, trening za lokalne grupe, monitoring budžeta, preporuke i izjave, animiranje gradjana i kampanja, medijske prezentacije, okrugli stolovi, itd.
Broj korisnika: 10000
Period: 2009 – 2011. god.
Donator: Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške


Debate o ljudskim pravima

01.01.2008.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti, Razvoj civilnog društva, Regionalni
Lokacija: Niš, Aleksinac, Prokuplje, Svrljig, Bela Palanka i Vlasotince
Ciljna grupa: Učenici 10 srednjih škola
Aktivnosti: Trening za nastavnike, radionice u školama i debate učenika, diskusije, trening o projektnom menadžmentu, implementacija 3 lokalna projekta, kampanje i završni sastanak
Broj korisnika: 2000
Period: 2008-2010. god.
Donator: Delegacija Evropske Komisije, EIDHR

OTVORENI KLUB

Društvo za razvoj dece i mladih - OTVORENI KLUB je udruženje iz Niša koje je osnovano 1996. godine. Otvoreni klub realizuje brojne projekte i programe za decu i mlade.

Više o nama

Poslednji video

Contact us!

  Trg Učitelj Tase 2, 18000 Niš

  +381 (0)18 523 422,

 +381 (0)18 523 422

+381 (0) 60 6642 000

  otvoreniklub@gmail.com

Kontaktirajte nas