Otvoreni klub

Društvo za razvoj dece i mladih

Lokalni

Balkanski forum mladih za toleranciju

01.06.2011.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Međunarodni, Mladi, Nacionalni, Projekti, Regionalni
Lokacija: Srbija, jugoistočna Srbija: Niš, Aleksinac, Knjaževac, Svrljig, Bela Palanka, Grdelica, Prokuplje; balkanske zemlje: Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Bugarska i Rumunija; regioni i pokrajine: Kosovo, Vojvodina, Sandžak i južna Srbija.
Ciljna grupa: Mladi iz 8 srednjih škola jugoistočne Srbije, uzrasta 15–19 godina i mladi iz Balkanskih zemalja, uzrasta od 15 do 30 godina.
Aktivnosti: Trening o interkulturalnosti, netoleranciji i (anti)diskriminaciji, forum mladih na internetu, vršnjačke radionice, debate i forum teatar, konkurs, projekcija filma i izložba fotografija, trodnevna finalna balkanska konferencija za mlade
Broj korisnika: 410 direktnih i oko 5000 indirektnih korisnika
Period: Juna 2011 – juna 2012
Donator: Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji (EIDHR program)


Promocija društvene inkluzije dece sa smetnjama u razvoju

21.02.2011.    Ciljna grupa, Deca, Geografski obuhvat, Lokalni, Oblast delovanja, Projekti, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš, Aleksinac, Bela Palanka (Nišavski okrug), Pirot (Pirotski okrug), Leskovac (Jablanički okrug) i Prokuplje (Toplički okrug).
Ciljna grupa: Deca sa teškoćama u razvoju i njihovi vršnjaci iz redovne populacije, roditelji, lokalna zajednica i lokalna samouprava.
Aktivnosti: Trening za vršanjačke edukatore, radionice, dečije akcije i inicijative za inkluziju dece sa teškoćama u razvoju, literarni i likovni konkurs, izložba dečijih radova.
Broj korisnika: 1.200 dece.
Period: Februar 2011. – maj 2011. godine.
Donator: Kampanja se realizuje u okviru projekta „Podrška porodicama dece sa smetnjama u razvoju“ koji UNICEF sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom rada i socijalne politike Republike Srbije, a koji finansira Vlada Republike Italije.


Omladinska mreža

01.09.2010.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Nacionalni, Projekti, Regionalni
Lokacija: Niš, Aleksinac, Knjaževac, Zaječar, Kraljevo, Novi Pazar, Užice i Požega
Ciljna grupa: Mladi
Aktivnosti: Sastanak partnera, trening o vršnjačkoj edukaciji, socijalnoj pravdi i toleranciji, vršnjačke radionice, lokalne akcije i završni sastanak
Broj korisnika: 250
Period: 01.09.2010. – 28.02.2011. godine
Donator: Ministarstva omladine i sporta


Inkluzivna predstava „Dobrodošli u Holandiju“

01.06.2010.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Projekti, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Deca sa smetnjama u razvoju i deca iz redovne populacije
Aktivnosti: Selekcija učesnika, priprema i realizacija Inkluzivne predstave “Dobrodošli u Holandiju”
Broj korisnika: 24
Period: 01.06. – 15.12.2010. god.
Donator: Ministarstvo kulture Republike Srbije


Mreža mladih za jednaka prava i toleranciju – Youth Net

01.12.2009.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti, Razvoj civilnog društva, Regionalni
Lokacija: Niš, Aleksinac, Sokobanja, Knjaževac, Zaječar, Svrljig, Bela Palanka i Vlasotince
Ciljna grupa: Mladi iz 8 gradova jugoistočne Srbije, uzrasta od 17-25 godina, predstavnici lokalnih kancelarija i saveta za mlade, predstavnici NGOs i škola
Aktivnosti: Trening za mlade, preliminarno istraživanje, okrugli stolovi, kampanja i TV emisija, lokalne akcije i inicijative, sastanci mreže, evaluativna konferencija i finalni performans mladih
Broj korisnika: 400
Period: Decembar 2009 – jun 2011. god.
Donator: Delegacija EU, EIDHR


Inter-AKT

05.08.2009.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Nacionalni, Projekti, Regionalni
Lokacija: Niš, Aleksinac, Knjaževac, Zaječar, Užice, Požega, Kraljevo, Novi Pazar
Ciljna grupa: Mladi
Aktivnosti: Trening o društvenoj isključenosti, toleranciji i participaciji, lokalne akcije, informativne kampanje, sastanci sa kancelarijama za mlade i okrugli stolovi
Broj korisnika: 225
Period: Avgust 2009- april 2010. god.
Donator: Ministarstva omladine i sporta


Zajednički svet igre i stvaralaštva

01.07.2009.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Deca sa invaliditetom iz Doma učenika srednjih škola i deca iz redovne OŠ „Radoje Domanović“
Aktivnosti: „Kamp prijateljstva“, keramička radionica, individualni i grupni rad defektologa, rekreativne aktivnosti, izložbe radova
Broj korisnika: 75
Period: juli 2009 – april 2010. god.
Donator: Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije


Obrazovne usluge u odabranim školama u jugozapadnoj Srbiji

01.02.2009.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Nacionalni, Odrasli, Projekti, Regionalni, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Jugozapadna Srbija - Novi Pazar, Raška, Sjenica, Tutin i Prijepolj
Ciljna grupa: Romska deca, odrasli Romi koji su napustili školu, nastavnici
Aktivnosti: Rad koordinatora za obrazovanje Roma, asistencija prilikom upisa u predškoske ustanove i škole, dopunski časovi iz srpskog jezika za povratničku i romsku decu, organizovanje užine, podela školskog pribora, obuće i odeće, organizovanje akreditovanih seminara za nastavnike, itd.
Broj korisnika: 300
Period: 2009 - 2010. god.
Donator: Projekat je deo Projekta o migracijama koji sprovodi PRO Program (kancelarija u Novom Pazaru) sredstvima Evropske unije preko Delegacije Evropske komisije i Vlade Švajcarske preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.


Za smanjenje siromaštva: civilno društvo i odgovorna vlada

01.01.2009.    Deca, Lokalni, Mladi, Nacionalni, Odrasli, Projekti, Razvoj civilnog društva, Regionalni, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš, Aleksinac, Kruševac, Knjaževac i Svrljig
Ciljna grupa: Republički organi, lokalne samouprave, svi gradjani
Aktivnosti: Formiranje lokalnih grupa za monitoring budžeta, trening za lokalne grupe, monitoring budžeta, preporuke i izjave, animiranje gradjana i kampanja, medijske prezentacije, okrugli stolovi, itd.
Broj korisnika: 10000
Period: 2009 – 2011. god.
Donator: Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške


Debate o ljudskim pravima

01.01.2008.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti, Razvoj civilnog društva, Regionalni
Lokacija: Niš, Aleksinac, Prokuplje, Svrljig, Bela Palanka i Vlasotince
Ciljna grupa: Učenici 10 srednjih škola
Aktivnosti: Trening za nastavnike, radionice u školama i debate učenika, diskusije, trening o projektnom menadžmentu, implementacija 3 lokalna projekta, kampanje i završni sastanak
Broj korisnika: 2000
Period: 2008-2010. god.
Donator: Delegacija Evropske Komisije, EIDHR

OTVORENI KLUB

Društvo za razvoj dece i mladih - OTVORENI KLUB je udruženje iz Niša koje je osnovano 1996. godine. Otvoreni klub realizuje brojne projekte i programe za decu i mlade.

Više o nama

Poslednji video

Contact us!

  Trg Učitelj Tase 2, 18000 Niš

  +381 (0)18 523 422,

 +381 (0)18 523 422

+381 (0) 60 6642 000

  otvoreniklub@gmail.com

Kontaktirajte nas