Otvoreni klub

Društvo za razvoj dece i mladih

Lokalni

Zagovaranje za donošenje LPA za decu u opštinama jugoistične Srbije

01.09.2007.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Odrasli, Projekti, Regionalni, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš, Aleksinac, Ražanj, Sokobanja, Boljevac, Svrljig, Doljevac, Gadžin Han, Merošina i Kuršumlija
Ciljna grupa: Lokalne samouprave, institucije i organizacije koje se bave decom, deca i mladi, gradjani
Aktivnosti: Informativni sastanci, trening za decu, lokalne akcije dece, TV emisija, kampanje i završni sastanak predstavnika učesnika
Broj korisnika: 2000
Period: 2007-2008. god.
Donator: USAID i Institut za održive zajednice (ISC)


Spojeni igrom i stvaralaštvom

01.08.2007.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Deca i mladi sa smetnjama u razvoju iz Doma učenika srednjih škola
Aktivnosti: Radionice, rekreativne aktivnosti, individualni rad sa decom, izložba, tribine za vaspitače
Broj korisnika: 36 dece i mladih i 40 mladih iz Doma i Otvorenog kluba
Period: 2007-2008. god.
Donator: Ministarstvo rada i socijalne politike, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom


Da bude vidljivo, da bude bolje

01.05.2007.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Deca i mladi sa smetnjama u razvoju iz Doma učenika srednjih škola
Aktivnosti: Radionice, posete i izleti, izložba, tribine za vaspitače
Broj korisnika: 36 mladih
Period: 2007-2008. god.
Donator: Ambasada Kraljevine Holandije


Bolje razumevanje različitosti

01.03.2007.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Odrasli, Projekti, Regionalni
Lokacija: Niš, Aleksinac, Sokobanja, Boljevac i Svrljig
Ciljna grupa: Učenici 10 srednjih škola
Aktivnosti: Trening za nastavnike o interkulturalnosti i rodnoj ravnopravnosti, radionice za učenike u školama, lokalne akcije mladih, kampanje, film, štampanje brošure i završna konferencija učesnika
Broj korisnika: 2000 učenika
Period: 2007-2008. god.
Donator: Kanadska agencija za medjunarodni razvoj CIDA


Otvorena vrata

01.03.2006.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Mladi između 14 i 18 godina
Aktivnosti: Informisanje mladih o radu niških institucija koje se bave zaštitom dečjih prava, kroz radionice, posete institucijama, razgovore sa njihovim predstavnicima i izrade brošure.
Broj korisnika: 90 mladih učesnika, 15 volontera i 12 predstavnika institucija
Period: 2006. god.
Donator: Svetska Banka


Pravo do dečijih prava

01.02.2006.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Deca i odrasli iz četri niške obrazovne institucije
Aktivnosti: Trening za vaspitače i nastavnike iz četri niške institucije o dečjim pravima, organizovanje jednodnevnih akcija promocije dečjih prava u svakoj od institucija, i emitovanje radio emisije o dečjim pravima.
Broj korisnika: 2000 dece i učenika iz Dečjeg vrtića "Palčić", Osnovne škole “Stefan Nemanja”, Gimnazije “Svetozar Marković” i Doma za decu i omladinu “Duško Radović”
Period: 2006. god.
Donator: Pestalozzi Children’s Foundation


Volonterski centar

01.01.2005.    Deca, Lokalni, Mladi, Projekti, Razvoj civilnog društva
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Mladi ljudi od 18 do 30 godina
Aktivnosti: Formiranje volonterskog centra, treninzi, angažovanje volontera u pružanju psihosocijalne pomoći deci iz marginalizovanih grupa i saradnji sa institucijama
Broj korisnika: 40 volontera i 200 dece iz marginalizovanih grupa
Period: 2005. god.
Donator: Svetska Banka


Centar za Mlade

08.09.2003.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: mladi ljudi između 14 i 26 godina
Aktivnosti: edukacija i učenje o interkulturalnosti, trening za jezik znakova, upotreba kompjutera u svakodnevnom životu, debata na engleskom jeziku, razmena podataka na web stranici, itd.
Broj korisnika: 200 mladih, plus njihovi roditelji
Period: 2003. god.
Donator: BCYF


Škola za Roditelje

01.03.1997.    Lokalni, Odrasli, Projekti, Razvoj civilnog društva
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: roditelji
Aktivnosti: edukacija i promocija dobrog roditeljstva
Broj korisnika: 60 roditelja
Period: 1997-1998. god. - dva puta po devet meseci
Donator: Fond za otvoreno društvo


Projekat za decu Jugoslavije – Otvoreni klub

02.01.1997.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: deca, mladi ljudi
Aktivnosti: obrazovne i kreativne radionice, promocije, kampanje, kampovi, savetovalište
Broj korisnika: više od 4000 dece i mladih
Period: 1997-2001. god.
Donator: Fond za otvoreno društvo

OTVORENI KLUB

Društvo za razvoj dece i mladih - OTVORENI KLUB je udruženje iz Niša koje je osnovano 1996. godine. Otvoreni klub realizuje brojne projekte i programe za decu i mlade.

Više o nama

Poslednji video

Contact us!

  Trg Učitelj Tase 2, 18000 Niš

  +381 (0)18 523 422,

 +381 (0)18 523 422

+381 (0) 60 6642 000

  otvoreniklub@gmail.com

Kontaktirajte nas