Otvoreni klub

Društvo za razvoj dece i mladih

Međunarodni

Centri za vršnjačku medijaciju

20.08.2014.    Ciljna grupa, Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Geografski obuhvat, Međunarodni, Mladi, Oblast delovanja, Odrasli, Projekti, Regionalni
Lokacija: Nišavski okrug u Srbiji i Vidinski okrug u Bugarskoj.
Ciljna grupa: Deca i mladi, učenici osnovnih i srednjih škola, nastavnici, roditelji, stručnjaci iz oblasti vršnjačkog nasilja.
Aktivnosti: Istraživanje o prisutnosti vršnjačkog nasilja; okrugli stolovi i tematski sastanci u Nišu i Vidinu; trening za vršnjačke medijatore; osnivanje i rad centara za vršnjačku medijaciju u Nišu i Vidinu; vršnjačke radionice medijacije u školama; izrada brošura i promocija centara za vršnjačku medijaciju; završni sastanak i osnivanje neformalne mreže vršnjačkih medijatora iz Srbije i Bugarske.
Broj korisnika: Preko 600 direktnih korisnika i preko 2000 indirektnih korisnika (deca i mladi, nastavnici, roditelji, stručnjaci).
Period: 01. avgust 2014. - 31. jul 2015. godine.
Donator: Evropska unija kroz IPA program prekogranične saradnje Bugarska - Srbija.


Bugarsko-srpska mreža inovativnog obrazovanja – BSIT.NET

05.06.2013.    Ciljna grupa, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Geografski obuhvat, Međunarodni, Odrasli, Projekti, Regionalni
Lokacija: Istočna, južna i jugoistočna Srbija; borski, zaječarski, pirotski, nišavski, pčinjski i jablanički okrug
Ciljna grupa: eksperti u obrazovanju
Aktivnosti: promocija projekta u 6 okruga pograničnog regiona, istraživanje obrazovnog sistema i inovacija u nastavi, tematski forumi, trening za nastavnike
Broj korisnika: 90 direktnih korisnika - nastavnika i školskog osoblja, 2000 indirektnih korisnika
Period: april 2013 - april 2014
Donator: Evropska Unija/IPA program prekogranična saradnja Bugarska-Srbija


Mladi u dijalogu – ZA I PROTIV

01.06.2012.    Ciljna grupa, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Geografski obuhvat, Lokalni, Međunarodni, Mladi, Nacionalni, Oblast delovanja, Projekti, Regionalni
Lokacija: Jugoistocna Srbija, Niš, Svrljig, Bela Palanka, Knjaževac, Zajecar, Aleksinac, Prokuplje i Vlasotince
Ciljna grupa: Mladi od 16 – 19 godina i svi gradjani jugoistočne Srbije
Aktivnosti: Pripremne aktivnosti, trening, okrugli stolovi, debatne radionice, TV debate, Sastanci sa MODSom i Završna konferencija
Broj korisnika: 400 direktnih i 10000 indirektnih korisnika
Period: Jun 2012 – decembar 2013
Donator: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, u okviru EIDHR programa


Regionalna integracija sa socijalnim efektom – RISE

29.08.2011.    Ciljna grupa, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Geografski obuhvat, Međunarodni, Odrasli, Projekti, Regionalni
Lokacija: Istočna, Južna i Jugoistočna Srbija; Borski, Zaječarski, Pirotski, Nišavski, Pčinjski i Jablanički okrug.
Ciljna grupa: Stručnjaci iz oblasti socijalne zaštite.
Aktivnosti: Istraživanje socijalnog sektora u Bugarskoj i Srbiji; izrada baze podataka i sajta; zajednički tematski forumi u obe države; trening za eksperte; formiranje i rad metodičkog centra; zaključni forum; izložbe dobre prakse; izrada i štampanje publikacije.
Broj korisnika: Oko 150 direktnih korisnika i oko 20.000 indirektnih korisnika.
Period: Avgust 2011. - jul 2012. godine.
Donator: Evropska unija kroz IPA program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.


Balkanski forum mladih za toleranciju

01.06.2011.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Međunarodni, Mladi, Nacionalni, Projekti, Regionalni
Lokacija: Srbija, jugoistočna Srbija: Niš, Aleksinac, Knjaževac, Svrljig, Bela Palanka, Grdelica, Prokuplje; balkanske zemlje: Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Bugarska i Rumunija; regioni i pokrajine: Kosovo, Vojvodina, Sandžak i južna Srbija.
Ciljna grupa: Mladi iz 8 srednjih škola jugoistočne Srbije, uzrasta 15–19 godina i mladi iz Balkanskih zemalja, uzrasta od 15 do 30 godina.
Aktivnosti: Trening o interkulturalnosti, netoleranciji i (anti)diskriminaciji, forum mladih na internetu, vršnjačke radionice, debate i forum teatar, konkurs, projekcija filma i izložba fotografija, trodnevna finalna balkanska konferencija za mlade
Broj korisnika: 410 direktnih i oko 5000 indirektnih korisnika
Period: Juna 2011 – juna 2012
Donator: Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji (EIDHR program)


Zajedno u prošlosti, zajedno u budućnosti

01.10.2009.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Međunarodni, Mladi, Projekti, Regionalni
Lokacija: Niš (Srbija) i Vidin (Bugarska)
Ciljna grupa: Mladi srednjoškolskog uzrasta, nastavnici, gradjani
Aktivnosti: 2 treninga za nastavnike, radionice u 3 srednje škole u Nišu i 1 školu u Vidinu, web interkulturalni sastanci, etno sobe u školama, 2 etno sajma (u Nišu i u Vidinu) i završna konferencija.
Broj korisnika: 600
Period: Oktobar 2009 – oktobar 2010. god..
Donator: Delegacija EU, Susedski program Bugarska Srbija


Evropska unija – činjenice i predrasude

05.07.2009.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Međunarodni, Mladi, Projekti, Razvoj civilnog društva
Lokacija: Niš (Srbija), Ljubljana, Celje, Ljutomer i Postojna (Slovenija)
Ciljna grupa: Mladi srednjoškolskog uzrasta
Aktivnosti: Debate u niškim školama, okrugli sto o položaju mladih u ove dve zemlje, poseta KZM u Nišu, interkulturalno veče, debatni turniri u Sloveniji, posete kancelarijama evropskih institucija u Ljubljani
Broj korisnika: 200
Period: Jul – novembar 2009. god..
Donator: Fond za otvoreno društva, Program Istok Istok


Karavan mladih

01.07.2007.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Međunarodni, Mladi, Projekti, Razvoj civilnog društva, Regionalni
Lokacija: Niš (Srbija), Vidin, Montana, Pernik i Ćustendil (Bugarska)
Ciljna grupa: mladi iz Srbije i Bugarske
Aktivnosti: Radionice liderstva, časovi bugarskog jezika, osnivanje Centra, priprema i izvodjenje performansa u gradovima Bugarske, okrugli stolovi sa mladima iz Bugarske i završni sastanak mladih u Nišu
Broj korisnika: 200 mladih iz obe zemlje
Period: 2007-2008. god.
Donator: EU preko Delegacije Evropske Komisije u RS, u okviru Susedskog programa Bugarska Srbija


Evropa bez granica

01.04.2007.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Međunarodni, Mladi, Projekti
Lokacija: Niš i jugoistočna Srbija, Vidin (Bugarska), Šentjur i Ljubljana (Slovenija)
Ciljna grupa: Mladi iz Srbije, Bugarske i Slovenije
Aktivnosti: Radionice, okrugli stolovi, kampanje, posete, izrada zajedničkog projekta za evropske fondove za mlade
Broj korisnika: 40 mladih
Period: 2007-2008. god.
Donator: Fond za otvoreno društvo, program Istok Istok


Grafiti tolerancije – svi za jednog, jedan za sve

15.05.2003.    Međunarodni, Mladi, Projekti, Razvoj civilnog društva
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: mladi od 14 do 25 godina iz Niša, Beograda, Zaječara, Knjaževca, Novog Sada, Vrbasa, Subotice, Pljevlje, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Čehoslovačke
Aktivnosti: crtanje grafita i hip-hop susreti
Broj korisnika: 150 mladih učesnika
Period: Maj 2003. god.
Donator: Fondacija Youth Net


12OTVORENI KLUB

Društvo za razvoj dece i mladih - OTVORENI KLUB je udruženje iz Niša koje je osnovano 1996. godine. Otvoreni klub realizuje brojne projekte i programe za decu i mlade.

Više o nama

Poslednji video

Contact us!

  Trg Učitelj Tase 2, 18000 Niš

  +381 (0)18 523 422,

 +381 (0)18 523 422

+381 (0) 60 6642 000

  otvoreniklub@gmail.com

Kontaktirajte nas