Otvoreni klub

Društvo za razvoj dece i mladih

Međunarodni

Ljudska Prava na Balkanu – pravo na život, slobodu, sigurnost

08.02.2001.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Međunarodni, Mladi, Projekti
Lokacija: Niš (Srbija), Skoplje (Makedonija), Ćustendil (Bugarska)
Ciljna grupa: mladi ljudi iz sve tri zemlje
Aktivnosti: istraživanje ostvrivanja dečjih prava, edukacija na temu implementacije i promovisanja dečjih prava, časopis, trodnevna konferencija u Skoplju
Broj korisnika: 3 x 20 učesnika radionica, plus 600 indirektnih korisnika (300 dece i 300 roditelja)
Period: 2001-2002. god.
Donator: Forum mladih, Evropska Unija


Mostovi mladih

01.02.1999.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Međunarodni, Mladi, Projekti
Lokacija: Niš (Srbija), Vidin (Bugarska), Kraiova (Rumunija)
Ciljna grupa: mladi ljudi
Aktivnosti: učenje o interkulturalnosti, edukacija o toleranciji, kampovi, okrugli stolovi, razmena podataka na web stranicama, itd.
Broj korisnika: 150 mladih osoba u sve tri zemlje
Period: 1999 -2001. god.
Donator: Institute for an Open Society New York


12OTVORENI KLUB

Društvo za razvoj dece i mladih - OTVORENI KLUB je udruženje iz Niša koje je osnovano 1996. godine. Otvoreni klub realizuje brojne projekte i programe za decu i mlade.

Više o nama

Poslednji video

Contact us!

  Trg Učitelj Tase 2, 18000 Niš

  +381 (0)18 523 422,

 +381 (0)18 523 422

+381 (0) 60 6642 000

  otvoreniklub@gmail.com

Kontaktirajte nas