Otvoreni klub

Društvo za razvoj dece i mladih

Edukacija i razvoj socijalnih veština

Obrazovanje za prava deteta

05.02.2013.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Odrasli, Projekti
Lokacija: Niš, gradske opštine Medijana i Pantelej.
Ciljna grupa: Deca osnovnoškolskog uzrasta.
Aktivnosti: Trening za vršnjačke edukatore iz oblasti dečijih prava; radionice u školi o dečijim pravima; promo akcije; trening za nastavnike iz oblasti dečijih prava i pisanja tematskih nastavnih jedinica; implementacija nastavnih jedinica.
Broj korisnika: 300 direktnih učesnika/ca i oko 4000 indirektnih po godini.
Period: Januar 2013. - decembar 2021. godine.
Donator: Pestaloci fondacija.


Sveobuhvatni pristup zaštiti dece od seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja na internetu

21.12.2012.    Ciljna grupa, Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Geografski obuhvat, Mladi, Oblast delovanja, Projekti, Regionalni
Lokacija: Niš, Prokuplje, Aleksinac, Sokobanja, Svrljig, Grdelica, Vranje
Ciljna grupa: deca, učenici osnovne škole, od 5 - 8 razreda, njihovi roditelji
Aktivnosti: edukacija mladih na temu zaštita dece na internetu, priprema forum predstava i njihovo prikazivanje, realizacija kvizova za decu osnovnoškolskog uzrasta, tribine za roditelje
Broj korisnika: direktni korisnici - 3000 dece videlo forum predstave, 250 dece uključenih u kvizove i 320 roditelja prisustvovalo tribinama; indirektni korisnici - 1300 dece putem kvizova i 4000 roditelja putem tribina
Period: oktobar-decembar 2011, maj-jun 2012, oktobar-novembar 2012
Donator: Save the Children, Norway i Fond B92


Razvoj društvenih centara u jugoistočnoj Srbiji

01.11.2012.    Ciljna grupa, Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Geografski obuhvat, Mladi, Oblast delovanja, Projekti, Regionalni
Lokacija: Gradovi u jugoistočnoj Srbiji: Bojnik, Lebane, Niš, Pirot, Prokuplje, Surdulica i Vladičin Han.
Ciljna grupa: Deca i mladi osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta iz romskih naselja.
Aktivnosti: Izrada analize o centrima u zajednici i društvenim centrima i pregled postojećih praksi; izrada programa rada društvenih centara; izrada studije pronalaženja i praćenja dece; izrada analize situacije u opštinama koje su uključene u projekat; konsultativni sastanci sa predstavnicima lokalne zajednice i kreiranje programa rada centara za naredne 3 godine; jačanje uloga Saveta centara i Saveta roditelja; izbor Saveta dece u svakom centru; aktivnosti na prevenciji napuštanja škole, upisa u srednje škole i na fakultete; organizovanje kompjuterskih i internet radionica; radionice podrške razvoju roditeljskih veština i kompetencija i promocije ranog razvoja i učenja sa roditeljima i decom; izrada forum predstava u okviru kreativnih radionica za decu i mlade; vršnjačke radionice na temu prevencije od HIV-a; radionice sa devojčicama koje su u riziku od napuštanja škole i ranog stupanja u brak; izložba produkata sa radionica; lokalne akcije; obuke za radioničarski rad, volonterski menadžment i priprema projektnog predloga baziranog na standardu EU PCM-LFA; obuke za jačanje kapaciteta rada društvenih centara; predstavljanje rezultata projekta na razmeni iskustava i dobrih praksi u radu društvenih centara; izrada sajta, strane na Facebook-u, YouTube kanala i biltena.
Broj korisnika: Oko 620 dece i mladih, 330 odraslih, 30 saradnika i 30 volontera.
Period: Oktobar 2012. - oktobar 2013. godine.
Donator: UNICEF i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).


Mladi u dijalogu – ZA I PROTIV

01.06.2012.    Ciljna grupa, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Geografski obuhvat, Lokalni, Međunarodni, Mladi, Nacionalni, Oblast delovanja, Projekti, Regionalni
Lokacija: Jugoistocna Srbija, Niš, Svrljig, Bela Palanka, Knjaževac, Zajecar, Aleksinac, Prokuplje i Vlasotince
Ciljna grupa: Mladi od 16 – 19 godina i svi gradjani jugoistočne Srbije
Aktivnosti: Pripremne aktivnosti, trening, okrugli stolovi, debatne radionice, TV debate, Sastanci sa MODSom i Završna konferencija
Broj korisnika: 400 direktnih i 10000 indirektnih korisnika
Period: Jun 2012 – decembar 2013
Donator: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, u okviru EIDHR programa


Regionalna integracija sa socijalnim efektom – RISE

29.08.2011.    Ciljna grupa, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Geografski obuhvat, Međunarodni, Odrasli, Projekti, Regionalni
Lokacija: Istočna, Južna i Jugoistočna Srbija; Borski, Zaječarski, Pirotski, Nišavski, Pčinjski i Jablanički okrug.
Ciljna grupa: Stručnjaci iz oblasti socijalne zaštite.
Aktivnosti: Istraživanje socijalnog sektora u Bugarskoj i Srbiji; izrada baze podataka i sajta; zajednički tematski forumi u obe države; trening za eksperte; formiranje i rad metodičkog centra; zaključni forum; izložbe dobre prakse; izrada i štampanje publikacije.
Broj korisnika: Oko 150 direktnih korisnika i oko 20.000 indirektnih korisnika.
Period: Avgust 2011. - jul 2012. godine.
Donator: Evropska unija kroz IPA program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.


Inkluzivna predstava „Miksovana bajka“

15.08.2011.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Deca sa smetnjama u razvoju i deca iz redovne populacije srednjoškolaca
Aktivnosti: Selekcija učesnika, priprema i realizacija Inkluzivne predstave “Miksovana bajka”
Broj korisnika: Oko 600 gledalaca I 24 direktna učesnika
Period: 15.08.2011 - 25.12.2011. god.
Donator: Ministarstva kulture Republike Srbije


Balkanski forum mladih za toleranciju

01.06.2011.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Međunarodni, Mladi, Nacionalni, Projekti, Regionalni
Lokacija: Srbija, jugoistočna Srbija: Niš, Aleksinac, Knjaževac, Svrljig, Bela Palanka, Grdelica, Prokuplje; balkanske zemlje: Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Bugarska i Rumunija; regioni i pokrajine: Kosovo, Vojvodina, Sandžak i južna Srbija.
Ciljna grupa: Mladi iz 8 srednjih škola jugoistočne Srbije, uzrasta 15–19 godina i mladi iz Balkanskih zemalja, uzrasta od 15 do 30 godina.
Aktivnosti: Trening o interkulturalnosti, netoleranciji i (anti)diskriminaciji, forum mladih na internetu, vršnjačke radionice, debate i forum teatar, konkurs, projekcija filma i izložba fotografija, trodnevna finalna balkanska konferencija za mlade
Broj korisnika: 410 direktnih i oko 5000 indirektnih korisnika
Period: Juna 2011 – juna 2012
Donator: Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji (EIDHR program)


Za miran suživot mladih u jugoistočnoj Srbiji

01.12.2010.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Mladi, Projekti, Regionalni, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš, Pirot, Prokuplje
Ciljna grupa: Mladi iz marginalizovanih grupa (Romi, izbegla i raseljena lica, povratnici iz readmisije) iz Niša, Pirota i Prokuplja; mladi iz većinskog stanovništva iz Niša, Pirota i Prokuplja
Aktivnosti: Trening i radionice o interkulturalnosti, nediskriminaciji i toleranciji, forum teatar, dokumentarni film, izlet u Vojvodinu, posete institucijama, okrugli stolovi
Broj korisnika: 120
Period: decembar 2010 – decembar 2012
Donator: Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Belgije


Omladinska mreža

01.09.2010.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Nacionalni, Projekti, Regionalni
Lokacija: Niš, Aleksinac, Knjaževac, Zaječar, Kraljevo, Novi Pazar, Užice i Požega
Ciljna grupa: Mladi
Aktivnosti: Sastanak partnera, trening o vršnjačkoj edukaciji, socijalnoj pravdi i toleranciji, vršnjačke radionice, lokalne akcije i završni sastanak
Broj korisnika: 250
Period: 01.09.2010. – 28.02.2011. godine
Donator: Ministarstva omladine i sporta


Inkluzivna predstava „Dobrodošli u Holandiju“

01.06.2010.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Projekti, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Deca sa smetnjama u razvoju i deca iz redovne populacije
Aktivnosti: Selekcija učesnika, priprema i realizacija Inkluzivne predstave “Dobrodošli u Holandiju”
Broj korisnika: 24
Period: 01.06. – 15.12.2010. god.
Donator: Ministarstvo kulture Republike Srbije

OTVORENI KLUB

Društvo za razvoj dece i mladih - OTVORENI KLUB je udruženje iz Niša koje je osnovano 1996. godine. Otvoreni klub realizuje brojne projekte i programe za decu i mlade.

Više o nama

Poslednji video

Contact us!

  Trg Učitelj Tase 2, 18000 Niš

  +381 (0)18 523 422,

 +381 (0)18 523 422

+381 (0) 60 6642 000

  otvoreniklub@gmail.com

Kontaktirajte nas