Otvoreni klub

Društvo za razvoj dece i mladih

Edukacija i razvoj socijalnih veština

Da bude vidljivo, da bude bolje

01.05.2007.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Deca i mladi sa smetnjama u razvoju iz Doma učenika srednjih škola
Aktivnosti: Radionice, posete i izleti, izložba, tribine za vaspitače
Broj korisnika: 36 mladih
Period: 2007-2008. god.
Donator: Ambasada Kraljevine Holandije


Evropa bez granica

01.04.2007.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Međunarodni, Mladi, Projekti
Lokacija: Niš i jugoistočna Srbija, Vidin (Bugarska), Šentjur i Ljubljana (Slovenija)
Ciljna grupa: Mladi iz Srbije, Bugarske i Slovenije
Aktivnosti: Radionice, okrugli stolovi, kampanje, posete, izrada zajedničkog projekta za evropske fondove za mlade
Broj korisnika: 40 mladih
Period: 2007-2008. god.
Donator: Fond za otvoreno društvo, program Istok Istok


Bolje razumevanje različitosti

01.03.2007.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Odrasli, Projekti, Regionalni
Lokacija: Niš, Aleksinac, Sokobanja, Boljevac i Svrljig
Ciljna grupa: Učenici 10 srednjih škola
Aktivnosti: Trening za nastavnike o interkulturalnosti i rodnoj ravnopravnosti, radionice za učenike u školama, lokalne akcije mladih, kampanje, film, štampanje brošure i završna konferencija učesnika
Broj korisnika: 2000 učenika
Period: 2007-2008. god.
Donator: Kanadska agencija za medjunarodni razvoj CIDA


Pravo do ljudskih prava

01.02.2007.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Mladi, Projekti, Razvoj civilnog društva, Regionalni
Lokacija: Niš, Aleksinac, Sokobanja, Svrljig, Bela Palanka i Prokuplje
Ciljna grupa: Učenici 10 srednjih škola
Aktivnosti: Trening za učenike o ljudskim pravima, tribine, lokalne akcije mladih, kampanje, konferencija i završni performans
Broj korisnika: 2000 učenika
Period: 2007-2008. god.
Donator: Delegacija Evropske Komisije, EIDHR


Obrazovni i rekreativni program za izbeglu, raseljenu i romsku decu u Srbiji

01.01.2007.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Nacionalni, Projekti, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Republika Srbija
Ciljna grupa: Deca i mladi iz izbegličkih centara, romska deca raseljenih sa Kosova
Aktivnosti: Obrazovne i rekreativne radionice za izbeglu i raseljenu decu i mlade u kolektivnim izbegličkim centrima, obrazovni program za pripremu romske dece pred polazak u školu, rekreativne aktivnosti: izleti, putovanja, kulturno-zabavni programi, itd.
Broj korisnika: 200 učesnika godišnje
Period: 2007. – nastavlja se
Donator: UNHCR


Otvorena vrata

01.03.2006.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Mladi između 14 i 18 godina
Aktivnosti: Informisanje mladih o radu niških institucija koje se bave zaštitom dečjih prava, kroz radionice, posete institucijama, razgovore sa njihovim predstavnicima i izrade brošure.
Broj korisnika: 90 mladih učesnika, 15 volontera i 12 predstavnika institucija
Period: 2006. god.
Donator: Svetska Banka


Pravo do dečijih prava

01.02.2006.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Deca i odrasli iz četri niške obrazovne institucije
Aktivnosti: Trening za vaspitače i nastavnike iz četri niške institucije o dečjim pravima, organizovanje jednodnevnih akcija promocije dečjih prava u svakoj od institucija, i emitovanje radio emisije o dečjim pravima.
Broj korisnika: 2000 dece i učenika iz Dečjeg vrtića "Palčić", Osnovne škole “Stefan Nemanja”, Gimnazije “Svetozar Marković” i Doma za decu i omladinu “Duško Radović”
Period: 2006. god.
Donator: Pestalozzi Children’s Foundation


Civilni dijalog

01.01.2006.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Mladi, Projekti, Regionalni
Lokacija: Niš (Srbija), Orahovac (Kosovo)
Ciljna grupa: Mladi ljudi od 18 do 30 godina
Aktivnosti: Edukativni kamp sa treningom iz nenasilne komunikacije i medijacije za mlade iz Niša i Orahovca
Broj korisnika: 20 mladih učesnika
Period: 2006. god.
Donator: KHCS “Majka Tereza” iz Prištine i Centar za Regionalizam iz Novog Sada, uz podršku BTD


Jačanje nevladinog sektora u Jugoistočnoj Srbiji (partnerski projekat, nosilac projekta Odbor za gradjanske inicijative iz Niša)

01.10.2003.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Odrasli, Projekti, Regionalni
Lokacija: Južna i Istočna Srbija
Ciljna grupa: svi gradjani
Aktivnosti: treninzi o gradjanskom društvu, ljudska prava - posebno prava manjina i polova, ljudi sa specijalnim potrebama, otvaranje novih nevladinih organizacija, prilozi i dokumentarni programi na televiziji
Broj korisnika: 100 000
Period: 2003-2005. god.
Donator: Evropska Komisija, EIDHR


Živeti Zajedno

20.09.2003.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Mladi, Nacionalni, Projekti
Lokacija: Niš, Subotica, Vrbas, Zaječar, Kraljevo, Novi Pazar, Užice
Ciljna grupa: mladi od 14 do 18 godina
Aktivnosti: radionice interkulturalnog obrazovanja, edukacija o toleranciji i dečjim pravima, kreativne radionice, kampovi, program razmene u okviru omladinske mreže, lokalne akcije mladih, itd.
Broj korisnika: 00 učesnika edukativnih programa godišnje, 300 učesnika akcija
Period: 2003- nastavlja se
Donator: Pestalozzi Children’s Foundation

OTVORENI KLUB

Društvo za razvoj dece i mladih - OTVORENI KLUB je udruženje iz Niša koje je osnovano 1996. godine. Otvoreni klub realizuje brojne projekte i programe za decu i mlade.

Više o nama

Poslednji video

Contact us!

  Trg Učitelj Tase 2, 18000 Niš

  +381 (0)18 523 422,

 +381 (0)18 523 422

+381 (0) 60 6642 000

  otvoreniklub@gmail.com

Kontaktirajte nas