Otvoreni klub

Društvo za razvoj dece i mladih

Edukacija i razvoj socijalnih veština

Centar za Mlade

08.09.2003.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: mladi ljudi između 14 i 26 godina
Aktivnosti: edukacija i učenje o interkulturalnosti, trening za jezik znakova, upotreba kompjutera u svakodnevnom životu, debata na engleskom jeziku, razmena podataka na web stranici, itd.
Broj korisnika: 200 mladih, plus njihovi roditelji
Period: 2003. god.
Donator: BCYF


Ljudska Prava na Balkanu – pravo na život, slobodu, sigurnost

08.02.2001.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Međunarodni, Mladi, Projekti
Lokacija: Niš (Srbija), Skoplje (Makedonija), Ćustendil (Bugarska)
Ciljna grupa: mladi ljudi iz sve tri zemlje
Aktivnosti: istraživanje ostvrivanja dečjih prava, edukacija na temu implementacije i promovisanja dečjih prava, časopis, trodnevna konferencija u Skoplju
Broj korisnika: 3 x 20 učesnika radionica, plus 600 indirektnih korisnika (300 dece i 300 roditelja)
Period: 2001-2002. god.
Donator: Forum mladih, Evropska Unija


Otvorena Televizija

01.02.2000.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Mladi, Nacionalni, Odrasli, Projekti
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: svi građani
Aktivnosti: snimanje i emitovanje specijalnih programa u oblasti edukacije, kulture, nevladinog sektora, politike mladih, prava hendikepiranih osoba, itd.
Broj korisnika: prostor pokriva oko 2 000 000 stanovnika
Period: 2000-2001. god.
Donator: Stewart Mott Foundation


Mostovi mladih

01.02.1999.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Međunarodni, Mladi, Projekti
Lokacija: Niš (Srbija), Vidin (Bugarska), Kraiova (Rumunija)
Ciljna grupa: mladi ljudi
Aktivnosti: učenje o interkulturalnosti, edukacija o toleranciji, kampovi, okrugli stolovi, razmena podataka na web stranicama, itd.
Broj korisnika: 150 mladih osoba u sve tri zemlje
Period: 1999 -2001. god.
Donator: Institute for an Open Society New York


Ilustrovana Deklaracija Ujedinjenih Nacija za Ljudska Prava

01.02.1998.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Mladi, Nacionalni, Odrasli, Projekti
Lokacija: Srbija
Ciljna grupa: svi gradjani
Aktivnosti: štampanje specijalnih stripova u vidu knjiga na temu ljudskih prava
Broj korisnika: korisnici 1000 kopija stripa
Period: 1998. god.
Donator: UNHCHR


Projekat za decu Jugoslavije – Otvoreni klub

02.01.1997.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: deca, mladi ljudi
Aktivnosti: obrazovne i kreativne radionice, promocije, kampanje, kampovi, savetovalište
Broj korisnika: više od 4000 dece i mladih
Period: 1997-2001. god.
Donator: Fond za otvoreno društvo

OTVORENI KLUB

Društvo za razvoj dece i mladih - OTVORENI KLUB je udruženje iz Niša koje je osnovano 1996. godine. Otvoreni klub realizuje brojne projekte i programe za decu i mlade.

Više o nama

Poslednji video

Contact us!

  Trg Učitelj Tase 2, 18000 Niš

  +381 (0)18 523 422,

 +381 (0)18 523 422

+381 (0) 60 6642 000

  otvoreniklub@gmail.com

Kontaktirajte nas