Otvoreni klub

Društvo za razvoj dece i mladih

Projekti

Projekat „Dečija prava u priči i praksi“

29.06.2016.    Ciljna grupa, Deca, Mladi, Odrasli, Projekti
Lokacija: Niš, Knjaževac, Svrljig, Zaječar, Pirot, Prokuplje, Vranje i Bujanovac
Ciljna grupa: Mladi od 18 – 30 godina iz jugoistočne Srbije, deca od 10 – 18 godina, 30 odraslih predstavnika lokalnih samouprava i institucija, aktivisti 8 CSOs i roditelji, građani
Aktivnosti: TOT trening o pravima deteta i OP3; Radionice o pravima deteta i akcionom planiranju; Story telling radionice; Story telling contest; Školski konkursi za logo kampanje; Javne diskusije; Izrada brošure; Lokalne kampanje; Finalna konferencija; Izrada preporuka za ratifikaciju OP3; Advocacy meeting sa relevantnim institucijama i telima.
Broj korisnika: 580 mladih, 240 direktno uključene dece, 30 odraslih predstavnika lokalne samouprave i institucija, aktivisti i predstavnici 8 organizacija civilnog društva, 200 učesnika kampanje.
Period: April 2016 – oktobar 2017
Donator: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz EIDHR program


Glas mladih II

01.01.2016.    Projekti
Lokacija: Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Crna Gora.
Ciljna grupa: Mladi u riziku od socijalne i ekonomske marginalizacije
Aktivnosti: Tehnička radionica za unapređenje CPI; Razvoj unapređene metodologije i Indikatora Indeksa dečije zaštite (CPI); Razvoj politika i zagovaračkih poruka i instrumenata; Strategija zagovaranja na bazi Indeksa; Diseminacija rezultata CPI; Promocija CPI; Regionalni sastanci; Nacionalni treninzi na temu CPI; Nacionalne zagovaračke aktivnosti.
Period: 01. januar – 31. decembar 2016. godine
Donator: Evropska komisija, kroz IPA program Civil Society Facility.


Klikni bezbedno-Niš

02.11.2015.    Ciljna grupa, Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Geografski obuhvat, Lokalni, Oblast delovanja, Projekti
Lokacija: Niš, Niška banja, Ražanj, Aleksinac, Svrljig i Knjaževac.
Ciljna grupa: Deca iz osnovnih škola, njihovi roditelji i nastavnici, građani jugoistočne Srbije.
Aktivnosti: Radionice za nastavnike; trening za vršnjačke edukatore; vršnjačke radionice; podela i potpisivanje kartica poverenja; forum teatar predstava "Swatka mala".
Broj korisnika: Direktno: preko 2.500 dece/učenika, 150 nastavnika i 750 odraslih/roditelja.
Period: 01. novembar 2015. godine - 31. mart 2016. godine.
Donator: Fond B92.


Aktivnosti u školama – za veću bezbednost dece na internetu

14.09.2015.    Ciljna grupa, Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Geografski obuhvat, Lokalni, Oblast delovanja, Odrasli, Projekti
Lokacija: Niš, Niška banja, Ražanj, Aleksinac i Svrljig.
Ciljna grupa: Deca uzrasta od 10 do 14 godina, učenici iz 8 osnovnih škola Niša i okolnih manjih mesta kojima su nedostupni slični programi; roditelji ove dece i saveti roditelja u obuhvaćenim školama; nastavnici iz obuhvaćenih škola (učitelji, nastavnici i stručni saradnici); građani Nišavskog upravnog okruga.
Aktivnosti: Pripremne aktivnosti; trening za nastavnike i stručne saradnike škola; forum predstava "Svatka mala"; radionice za decu; tribine za roditelje; izrada i podela promotivnog materijala; snimanje tv emisije; postavljanje web stranice.
Broj korisnika: Direktno: 1.600 učenika, 600 roditelja i 200 nastavnika i stručnih saradnika; Indirektno: najmanje 10.000 građana Nišavskog upravnog okruga.
Period: 04. septembar 2015. godine - 04. jun 2016. godine.
Donator: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.


Inkluzivni omnibus

18.05.2015.    Ciljna grupa, Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Geografski obuhvat, Lokalni, Mladi, Oblast delovanja, Projekti, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš, Aleksinac, Svrljig i Knjaževac.
Ciljna grupa: Deca i mladi sa teškoćama u razvoju, deca i mladi bez teškoća u razvoju, nastavnici, roditelji, građani Niša, Aleksinca, Svrljiga i Knjaževca.
Aktivnosti: Izbor učesnika glumačkih radionica; formiranje glumačke sekcije; glumačke radionice; zajedničke scenske glumačke sekcije; izvođenje omnibusa u 4 grada.
Broj korisnika: Direktno: 10 dece sa teškoćama u razvoju, 10 vršnjaka iz redovne populacije, oko 600 gledalaca - dece i njihovih nastavnika i roditelja; Indirektno: oko 10.000 građana.
Period: 15. maj - 15. decembar 2015. godine.
Donator: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.


Koalicija za monitoring inkluzivnog obrazovanja III

04.05.2015.    Ciljna grupa, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Geografski obuhvat, Nacionalni, Oblast delovanja, Odrasli, Projekti, Razvoj civilnog društva, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš, Užice, Beograd, Vranje, Zaječar i Bor.
Ciljna grupa: Roditelji dece iz marginalizovanih grupa, nastavnici, deca, mladi, nezavisni državni organi, roditeljska i druga udruženja, organizacije civilnog društva.
Aktivnosti: Trening za roditelje o prepoznavanju i prijavljivanju diskriminacije; sastanci sa školskim savetima roditelja; sastanci sa nezavisnim telima i nadležnim ministarstvima.
Broj korisnika: 2.000 korisnika.
Period: 01. maj - 31. decembar 2015. godine.
Donator: Fondacija za otvoreno društvo Srbija


Klikni bezbedno-Niš

20.04.2015.    Ciljna grupa, Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Geografski obuhvat, Lokalni, Mladi, Oblast delovanja, Odrasli, Projekti
Lokacija: Niš, Aleksinac, Svrljig i Užice.
Ciljna grupa: Deca, mladi i njihovi roditelji, zaposleni u obrazovnom sistemu.
Aktivnosti: Vršnjačke radionice, tribine za roditelje, forum teatar predstave, distribucija promotovnog materijala.
Broj korisnika: 2.000 dece i mladih.
Period: 15. april - 10. jun 2015. godine.
Donator: Fond B92.


Zagovaranje za ratifikaciju OP3 CRC uz aktivnu participaciju dece

16.03.2015.    Ciljna grupa, Deca, Geografski obuhvat, Lokalni, Mladi, Nacionalni, Oblast delovanja, Odrasli, Projekti, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš, Beograd.
Ciljna grupa: Deca, mladi, roditelji i donosioci odluka.
Aktivnosti: Online istraživanje o OP3 CRC; lobiranje kod donosioca odluka – sastanci Saveta dece MODS-a sa Omladinskom mrežom Otvorenog kluba i Panelom mladih savetnika Zaštitnika građana; nacionalni konkurs za najbolju fotografiju i kratak film na temu dečijih prava, zaštite dečijih prava i OP3 CRC.
Broj korisnika: 200 direktno uključene dece i 1.000 dece i roditelja indirektno uključeno kroz projektne aktivnosti.
Period: 15. mart - 15. jun 2015. godine.
Donator: Save the Children International.


Glas mladih I

01.01.2015.    Projekti
Lokacija: Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Crna Gora
Ciljna grupa: Mladi u riziku od socijalne i ekonomske marginalizacije
Aktivnosti: Regionalna konferencija; Pilotiranje Youth Wellbeing Index-a; Trening na temu socijalnih medija; Storry-telling regionalna radionica; Story-telling takmičenje; Razvoj i održavanje veb stranice; Simplicity radionice; Simplicity kampanja; Regionalni trening na temu komunikacija i pregovaranje.
Period: 01. januar – 31. decembar 2015. godine
Donator: Evropska komisija, kroz IPA program Civil Society Facility


Borba protiv diskriminacije u obrazovnom sistemu

01.12.2014.    Ciljna grupa, Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Geografski obuhvat, Lokalni, Mladi, Oblast delovanja, Odrasli, Projekti
Lokacija: Niš, Aleksinac i Svrljig.
Ciljna grupa: Deca i mladi uzrasta od 13 do 18 godina; zaposleni u osnovnim i srednjim školama.
Aktivnosti: Akreditovane obuke za zaposlene u školama na temu dečijih prava, tolerancije i nediskriminacije; radionice za učenike; promotivne akcije učenika; sastanci sa rukovodstvom i PP službom u školama oko razvijanja mehanizama za suzbijanje diskriminacije u obrazovnom sistemu.
Broj korisnika: 625 dece i mladih i 150 zaposlenih u obrazovnom sistemu.
Period: 28. novembar 2014. – 28. maj 2016. godine.
Donator: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u okviru programa Support to Civil Society Facility 2013 (nosilac projekta je Užički centar za prava deteta iz Užica).

OTVORENI KLUB

Društvo za razvoj dece i mladih - OTVORENI KLUB je udruženje iz Niša koje je osnovano 1996. godine. Otvoreni klub realizuje brojne projekte i programe za decu i mlade.

Više o nama

Poslednji video

Contact us!

  Trg Učitelj Tase 2, 18000 Niš

  +381 (0)18 523 422,

 +381 (0)18 523 422

+381 (0) 60 6642 000

  otvoreniklub@gmail.com

Kontaktirajte nas