Tim Mreže mladih za inkluzivno društvo sa KO MODS-a

Na koordinacionom sastanku, koji je održan 23.09.2014. godine u Nišu u prostorijama Otvorenog kluba, predstavnici partnerskih organizacija angažovanih na projektu „Mreža mladih za inkluzivno društvo“ predstavili su aktivnosti koje su relizovali koordinacionom odboru Mreže organizacija za decu Srbije – MODS.

Na sastanku su prezentovane projektne aktivnosti kroz prikaz rezulatata istraživanja stavova dece o inkluzivnom obrazovanju ali i rezulatata zagovaračkih aktivnosti sa predstavnicima lokalnih samouprava u Nišu, Beogradu, Užicu, Aleksincu i Vranju. Koordinacioni odbror MODS-a je pokazao veliko interesovanje za prezentovane rezultate i aktivnosti i ukazao na njihovu relevatnost u budućim zagovaračkim aktivnostima koje će ova mreža preduzeti a koji se tiču poboljšanja položaja dece iz marginalizovanih grupa u Srbiji.

Povezane teme:
Novosti, Zagovaranje